Miksi lehtien arvolisävero on 0%? Mihin silä pyritään? Ei lehtiä pidä...

Miksi lehtien arvolisävero on 0%? Mihin silä pyritään? Ei lehtiä pidä...

Miksi lehtien arvolisävero on 0%? Mihin silä pyritään? Ei lehtiä pidä tukea. Jos lehti ei kannata niin se menee konkurssiin.

Vastaus
17.10.200922:35
33460
112

Arvonlisäveron nollaluokka koskee ainoastaan tilattuja sanoma- ja aikakauslehtiä. Irtonumeroista joutuu arvonlisäveroa kyllä maksamaan 22 %. Tämä säädös on ollut alkuperäisessä arvonlisäverolaissa vuodelta 1993 ja sitä edeltäneessä liikevaihtoverolaissa vuodelta 1991. Nykyinen arvonlisäverolaki löytyy osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931501.

En löytänyt tietoa siitä, miksi tällaiseen ratkaisuun on päädytty, joten täytynee esittää vain omaa pohdintaa. Luultavasti tilattujen lehtien nolla-arvonlisäverolla on pyritty kannustamaan nimenomaan lehtien tilaamiseen sen sijaan, että ihmiset ostaisivat pelkkiä irtonumeroita. Lehtiä julkaisevien yritysten kannalta tilaaminen lienee varmempi rahoitustapa, koska tuotto on tasaista, kun taas irtolehtimyynnin osalta se voi vaihdella suuresti. Kenties myös nolla-arvonlisävero auttaa kattamaan kustannukset, joita syntyy tilatun lehden postituskuluista.

Lisäys 5.11.2009:

Valtiovarainministeriöstä kerrottiin, että tilattujen lehtien arvonlisäverovapaus on peräisin 1960-luvulta. Sitä on aikoinaan perusteltu lehtien yleisellä merkityksellä uutisten levittäjänä ja kansansivistyksellisillä seikoilla. Suomi sai liittyessään Euroopan unioniin oikeuden jatkaa tätä verovapausmenettelyä.

Kommentit (0)

Vastauksesi