Miksi kysy.fi käyttää lähteenä rasistisen MV-lehden avustajan blogia?

Miksi kysy.fi käyttää lähteenä rasistisen MV-lehden avustajan blogia?

Vastaus

Katsoisin kanssavastaajan joutuneen aika lailla mahdottoman tehtävän eteen: alkuperäinen kysymys "Ilta-sanomissa on toimittaja Arja Paananen, joka kirjoittaa pelkästään negatiivisia juttuja Venäjästä. Onko hän eräänlainen trolli, vai vain voimakkaasti ryssävihainen henkilö? Trolli = propagandan levittäminen tai ahdistuksen aiheuttaminen osana informaatiosodankäynnin operaatiota" ei ole kysymys vaan mielipide, jonka perään on pantu kysymysmerkki. Varsin näennäinen kysymys jo itsessään väittää - mitenkään perustelematta -, että toimittaja on Venäjä-vihamielinen henkilö, jonka jälkeen ei liene kovin oleellista, millä nimellä tätä vihamielisyyttä kutsutaan. Ei ole merkitsevää kutsuuko vaikka naapuria rosvoksi vai varkaaksi - oleellista on, onko termeille ylipäänsä katetta.

Ja kun sitten käsitellään mielipidekysymystä, lienevät erilaiset näkemykset relevantteja, oli niiden sanojasta tai taustoista tai itse mielipiteestä mitä mieltä tahansa. Ja aina nousee kysymys siitä, kuka määrittelee kenen mielipide on hyväksyttävä tai oikea. Vastauksessa Molarin blogiin viitataan lähinnä virkkeessä 'Eräässä blogissa Paanasta tituleerataan "tunnetuksi russofobiksi" eli Venäjää pelkääväksi henkilöksi.' Jos blogissa on näin sanottu, sitä on mahdollista siteerata näytteenä yhdenlaisesta näkemyksestä. 

Kaikkinensa olen sitä mieltä, että mielipidekeskustelut kannattaa käydä jollain netin lukuisista keskustelupalstoista, ei tietopalveluhenkisessä kysy.fi'ssä.

Kommentit (0)

Vastauksesi