Miksi kutsutaan ihmisiä, jotka myöntävät korkeimman voiman olevan, mutta eivät halua sitä palvella.

Miksi kutsutaan ihmisiä, jotka myöntävät korkeimman voiman olevan, mutta eivät halua sitä palvella.

Miksi kutsutaan ihmisiä, joiden uskonnollisen vakaumuksen mukaisesti Jumalaa ei kannata palvella, eikä edes ajatella, koska Häntä ei inhimillinen ajatus pysty tajuamaan?

2 vastausta

Joskus erotellaan toisistaan teoreettinen ja praktinen teismi ja vastaavasti teoreettinen ja praktinen ateismi. Teorialla viitataan tässä ihmisen uskomuksiin tai mielipiteisiin, kun taas praktisuudella ihmisen käytännön toimintaan. Näin esimerkiksi saattaisi olla teoreettinen ateisti, joka kieltää jumalien olemassaolon ja silti käytännön tasolla harjoittaa jumalanpalvontaa. Kysymyksessäsi mainittu henkilö taas olisi teoreettinen teisti, mutta praktinen ateisti: hän myöntäisi jumalan olemassaolon, mutta uskomus ei mitenkään näkyisi hänen käytännön toimissaan.

Kommentit (0)

Joskus erotellaan toisistaan teoreettinen ja praktinen teismi ja vastaavasti teoreettinen ja praktinen ateismi. Teorialla viitataan tässä ihmisen uskomuksiin tai mielipiteisiin, kun taas praktisuudella ihmisen käytännön toimintaan. Näin esimerkiksi saattaisi olla teoreettinen ateisti, joka kieltää jumalien olemassaolon ja silti käytännön tasolla harjoittaa jumalanpalvontaa. Kysymyksessäsi mainittu henkilö taas olisi teoreettinen teisti, mutta praktinen ateisti: hän myöntäisi jumalan olemassaolon, mutta uskomus ei mitenkään näkyisi hänen käytännön toimissaan.

Kommentit (0)

Vastauksesi