Miksi kunnanvaakunoissa sivusta kuvatut eläin ja ihmishahmot ovat aina menossa...

Miksi kunnanvaakunoissa sivusta kuvatut eläin ja ihmishahmot ovat aina menossa...

Miksi kunnanvaakunoissa sivusta kuvatut eläin ja ihmishahmot ovat aina menossa tai katsova vasemmalle? Poikkeuksen tekevät vain ne joissa on esim- kaksi kalaa tai kaksi lintua ja näiden kuvat on aseteltu symmetrisesti molempiin suuntiin, tai ne harvat eläimet, jotka on kuvattu suoraan edestä. Kaikki yksin olevat katsovat aina vasemmalle, se ei liene sattumaa?

2 vastausta

Kysymystä oli kysytty aiemminkin, joten lainaan vastausta:

"Suomen heraldisesta seurasta kerrottiin, että heraldiikassa on sekä selkeitä sääntöjä että vakiintuneita käytäntöjä eli
konventioita. Näistä säännöt, kuten värisääntö, ovat huomattavasti konventioita ehdottomampia.

Heraldiset eläimet (tarkoittaa tässä yhteydessä nisäkkäitä) näyttävät kävelevän (tai muulla tavoin liikkuvan tai vaikkapa makaavan) heraldisesti oikealle eli katsojasta vasemmalle. Joskus esim. leijona voi kyllä seistä
etutassut kohti oikeaa mutta katsoa vaikkapa taakseen tai kohti.

Oikea on perussuunta ja muun suunnan käyttäminen edellyttää tiukan tulkinnan mukaan erityistä syytä. Jos suuntaa ei mainita, suunnaksi oletetaan oikea.

Syy tähän selviää, kun ajattelemme mielessämme vaakunakilpeä kantajansa vasemmassa kädessä (oikea käsi on asekäsi): jos käsi kilpineen on sivulla, kulkee (tai ainakin kynsii) leijona samaan suuntaan kuin kilven kantaja.
Jos kilpi nostetaan eteen, kulkee leijona kohti kantajaansa.
heraldiikassa oikea = "tavallinen" vasen ja vasen = "tavallinen" oikea. Heraldiikassa asioita katsotaan siis kilvenkantajan, vaakunan omistajan, näkökulmasta.

Sama konventio pätee myös esimerkiksi teräaseisiin: jos vaakunassa on vaikkapa punaisella pohjalla hirsittäinen (=vaakasuora) miekka, sen terä osoittaa heraldisesti oikealle.

Heraldisiin eläimiin liittyy muitakin konventioita: ne ovat urospuolisia ja esitetään suu auki. Hampaat, kieli ja myös ovat kynnet näkyvissä. Hyvänä esimerkkinä tästä on Sipoon vaakunan sudenpää (http://www.sipoo.fi/fi/tietoa_sipoosta). Tällä esitystavalla on aikanaan ollut tarkoitus korostaa kilven pelottavuutta. Kuvattaessa eläin suoraan edestä 'hurjuus' ei välity samalla tavalla (vrt. Mäntsälän vaakuna http://www.mantsala.fi/yleista/yleista.htm).

Lisää tietoa heraldiikasta ja sen säännöistä löytyy esimerkiksi seuraavilta verkkosivustoilta:

http://www.heraldica.fi/
http://www.coloria.net/mediat/heraldiikka.htm
http://www.taitopaino.fi/html/etusivu.html

Kaupunginkirjaston heraldista kirjallisuutta voit selata osoitteessa http://www.helmet.fi/search~S9*fin/X esimerkiksi asiasanalla heraldiikka."

iGS-arkistosta löytyy vaakunoita sivuavia kysymyksiä ja vastauksia, kun hakee sanalla "heraldiikka". http://igs.kirjastot.fi/iGS/kysymykset/haku.aspx

Kommentit (0)
03.07.201419:16
77
76

Kiitoksia.

Mietin ihan samaa itsekkin, mutta tässähän se oli selkeästi perusteltu.

Kommentit (0)

Vastauksesi