Miksi kommunismia pelättiin?

Miksi kommunismia pelättiin?

2 vastausta

Kommunistinen liike pyrki kumoamaan vallitsevan talousjärjestelmän ja omistussuhteet. Omistavat epäilivät kommunistien tarjoaman vaihtoehtoisen talousjärjestelmän toimivuutta ja tietysti myös kavahtivat omaisuutensa ja omien asemiensa menettämistä.

Kommunistit  markkinoivat vaihtoehtoista maailmankatsomusta ja halusivat saattaa sen kasvatuksen ja valvonnan keinoin ainoaksi hyväksytyksi. Tätä maailmankatsomusta pidettiin näkemyksellisesti ahtaana ja suvaitsemattomana.

Kommunistit eivät olleet epäröineet käyttää väkivaltaisia keinoja tavoitellessaan valtaa. Päästyään yksinvaltaan he olivat osoittautuneet suvaitsemattomiksi ja kovaotteisiksi vastustajiaan kohtaan. Samanlaisten kovien ja säälimättömien toimien (maineen mustaaminen, julkiset oikeudenkäynnit tekaistujen syytteiden perusteella, pitkät vankeustuomiot, teloitukset) kohteiksi olivat saattaneet joutua myös sellaiset puolueen aktiivit, jotka olivat johtajien välisissä valtataisteluissa olleet hävinneen puolella tai joita vain epäiltiin sellaisista mieltymyksistä.

Joissakin maissa (mm. Suoimessa) epäiltiin ja pelättiin, että oman maan kommunistit pohjimmiltaan vain ajoivat joko tietoisesti tai tietämättään ensimmäisen kommunistisen suurvallan, Neuvostoliiton, valtapoliittisia ja imperialistisia etuja.    

Kommentit (0)
10.02.201712:20
24240
77

Kun kommunistit olivat nousseet valtaan Venäjällä vuonna 1917, niin presidentti Woodrow Wilsonin johtaman Yhdysvaltain hallituksen päätös oli se, että se ei tunnusta kommunistista Venäjää. Syynä oli se, että kommunistit olivat nousseet valtaan vallankaappauksen avulla ja he turvautuivat koviin otteisiin. Lisäksi Venäjän kommunistisen hallituksen tavoitteena olivat vallankumoukset muualla maailmassa. Yhdysvallat tunnusti Neuvostoliiton vuonna 1933, jolloin Franklin D. Roosevelt oli Yhdysvaltain presidentti.

Venäjän kommunistihallituksen maineelle oli haitaksi esimerkiksi se, että tämän hallituksen lähettämät vartijat murhasivat Venäjän viimeisen keisarin Nikolai II:n ja hänen perheensä Jekaterinburgin kaupungissa heinäkuussa 1918 ilman muodollista oikeudenkäyntiä. Nikolai II:n perheen kohtalo nousi esille esimerkiksi silloin, kun Neuvostoliiton ulkoministeri Maksim Litvinov tapasi Ison-Britannian kuninkaan Edward VIII:n tammikuussa 1936. Kuningas kysyi ulkoministeri Litvinovilta, että miksi Venäjän keisari Nikolai II surmattiin.

 

Herbert Hoover, Freedom Betrayed. Hoover Institution Press 2011, sivu 24 ja sivu 27.

The Maisky Diaries. Yale University Press, New Haven and London, sivu 64.

Kommentit (0)

Vastauksesi