Miksi kokoomuslaiset mainostavat itseään 'porvareina'?

Miksi kokoomuslaiset mainostavat itseään 'porvareina'?

Miksi kokoomuslaiset mainostavat itseään 'porvareina'? Miten muut puolueet haluavat mainostaa itseään 'sääty-yhteiskunnan' edustajina? Ja vielä näinä aikoina.

2 vastausta

Porvari toki viittaa historiallisena käsitteenä sääty-yhteiskunnan kauppaa tai käsityöammattia harjoittaneeseen kaupunkilaiseen, mutta kirjastoissa sähköisenä käytössä olevan ”Kielitoimiston sanakirjan” mukaan sanan nykyaikaiset merkitykset ovat ’oikeisto- t. keskustapuolueen jäsen t. kannattaja, ei-sosialisti’ ja ’työväenluokkaan kuulumaton, us. varakas henkilö’. Kokoomuslaiset saattavat siten ylpeinä mainostaa itseään porvareina kuvastaakseen sitä, etteivät he ole millään muotoa sosialisteja.

”Porvari”-sanaan on tosin liittynyt etenkin vasemmiston retoriikassa kielteinen sävy, joka näkyy myös yleiskielen sellaisissa ilmauksissa kuin pikkuporvari ja poroporvari. Jälkimmäiseen liittyvät sellaiset ominaisuudet kuin ahneus, sovinnaisuus, vanhoillisuus ja pikkusieluisuus. Saattaa kuitenkin olla, että itseään porvareina pitävät pyrkivät määrittelemään sanan käytöllä sen merkityksen uudelleen ja positiivisempaan sävyyn, ja kuten ”Kielitoimiston sanakirjan” määritelmätkin osoittavat, se ei ole kielenkäytössä automaattisesti kielteinen tai sääty-yhteiskuntaan liittyvä termi.

Politiikassa sanoilla on väliä. Nimeämällä oma puolue jonkin ryhmän edustajaksi pyritään varmasti haalimaan kannatusta niistä ryhmistä, kuten kokoomus presidentinvaalin aikaan mainostaessaan Sauli Niinistöä työväen presidenttinä. Samalla tavoin puolueen kannattajien kutsuminen porvareiksi voi vedota itsensä porvareiksi kokevien ryhmään.

Kommentit (0)
11.06.201715:06
19047
66

Suomen kieleen kuului jo 1900-luvun alussa käsite "porvarillinen puolue", joka määriteltiin sosialistisen puolueen vastakohdaksi.

 

Iso tietosanakirja. Kymmenes osa. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1936, sivu 359.

Kommentit (0)

Vastauksesi