Miksi kissat maukuvat?

Miksi kissat maukuvat?

Vastaus

Kissat viestivät hyvin toistensa kanssa, mutta ihmiset ja kissat ymmärtävät toisiaan huonommin. Kissat kommunikoivat ja kertovat tuntemuksistaan monin eri tavoin: äänillä, kosketuksella, kehonkielellä, tai hajuilla merkitsemällä. Kissat myös ääntelevät lukuisin eri tavoin: naukumisen lisäksi kissat voivat viestiä kehräämällä, mouruamalla, murisemalla ja surisemalla, sähisemällä, joskus jopa kähisemällä, purnuttaen tai kurnuttaen. Kissat ilmaisevat itseään äänellä huomattavasti monimuotoisemmin kuin esimerkiksi koirat. Suurin osa kissan ääntelyistä yhdistetään yleensä tervehtimiseen ja sosiaalisiin kontakteihin. Kissan kaikkien ääntelyiden merkitystä ei ole vielä kuitenkaan selvitetty. Tutkimuksia vaikeuttaa se seikka, että monet kissat käyttävät hyvin yksilöllisiä ääniä; ne ns. puhuvat omaa ”murrettaan”.

Kissan äänet voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan:

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat äänet, jotka kissa tuottaa suu kiinni, kuten kehrääminen ja sirkutus. Kaikista kissan äänistä pehmeä-ääninen kehrääminen on miellyttävimmän kuuloista. Kissa kehrää yleensä tuntiessaan olonsa tyytyväiseksi ja turvalliseksi, mutta toisinaan myös stressaantuneet tai vahingoittuneet kissat saattavat kehrätä.

Toiseen ryhmään kuuluvat suu auki tuotetut voimakkaat äänet, kuten sihinä, sylkeminen ja murina. Niiden käyttö liittyy puolustautumiseen ja aggressiiviseen käyttäytymiseen.

Kolmanteen ryhmään kuuluvat naukumisen eri variaatiot, joita voi olla kymmeniä. Klassisen ”miau”-äänen nyanssit vaihtelevat sen mukaan, mitä kissa tahtoo sanoa. Kissat juttelevat naukumalla. Pyynnöt, komennot, vaatimukset, valitukset ovat suhteellisen helppoja ymmärtää. ”Avaa ovi!”, ”Huomaa minut!” ja ”Anna ruokaa!” –vaatimukset kissan omistaja tunnistaa helposti.

Miksi kissat sitten maukuvat? No koska naukuminen toimii. Kissahan on usein riippuvainen omistajastaan, ja hyvin nopeasti katti tajuaa että ”tuo ihminen ei näköjään oikein ymmärrä minun esineisiin jättämiä hajuviestejä, ja meidän kissojen kehonkielen tulkinnassakin olisi parantamisen varaa. Naukumista sentään tuo kaksijalkainen jotenkin ymmärtää, varsinkin kun naukaisen vähän eri lailla eri tilanteissa.” Ja kun naukaisu tuottaa tulosta – ruokaa tulee tai ovi avataan, niin sitähän kannattaa käyttää. Naukumisesta tavallaan tulee kissalle toinen kieli, jota käytetään erityisesti ihmisten kanssa kommunikointiin. Se on siis opittu tapa. Kissat oppivat että erilaisilla naukaisuilla voi pyytää erilaisia asioita. Jotkut tutkijat jopa väittävät että kissat ovat jalostaneet naukumistaan erityisesti ihmisten manipuloimiseen.

Naukumisääniä voi jaotella jonkin verran sen mukaan, millaisissa tilanteissa kissat käyttävät niitä. Se voi auttaa meitä ymmärtämään ja tulkitsemaan näitä ääniä hieman paremmin. Tällaiset tilanteet voidaan jakaa karkeasti viiteen ryhmään:

Viestimisäänet: Kissa aloittaa ”keskustelun”, tai kissa haluaa huomiota.
Reaktioäänet: Kissalla on ongelma, ja se tarvitsee apua. Kissa joutuu uuden tilanteen eteen. Kissa odottaa kärsimättömänä, että sen kuppi täytetään.
Kutsuäänet: Pentu kutsuu emoa luokseen. Kissa haluaa ruokaa. Kissa huutaa leikkikavereita luokseen.
Metsästysäänet: Kissa on havainnut saaliseläimen.
Reviiri- ja puolustusäänet: Kissa puolustaa reviiriään. Kissa pelottelee hyökkääjiä.

Vaikka ihmiset käsittävät helposti väärin mitä kissa yrittää sanoa tai tehdä, niin kissanomistajat ymmärtävät karvaisia ystäviään sentään keskivertoa paremmin. Aivan kuin vanhemmat oppivat tulkitsemaan vauvan itkua – yksi tarkoittaa nälkää, toinen että vaippa pitäisi vaihtaa – niin kissanomistajakin oppii tunnistamaan joukon oman kisunsa naukaisuja. Mutta kissaihmiset myös tietävät että kaikki nämä äänet voidaan kiteyttää yhdeksi samaksi viestiksi: ”Tee niin kuin haluan sinun tekevän, ja tee se nyt.”

Lähteet ja lisätietoa:
Fogle, Bruce: Kissanomistajan käsikirja. (Otava, 2004).
Heath, Sarah: Kissan käyttäytyminen : omistajan opas. (Gummerus, 2002)
Davidson, Catherine: Kaikki kissasta : Kissanomistajan opas. (Tammi, 2012)
Heath, Sarah: Kissan tavat tutuksi. (Tammi 2010)
Faustmann, Ingo: Mitä kissani sanoo? (Perhemediat, 2007)

http://www.our-happy-cat.com/cat-meowing.html
http://www.medicinenet.com/pets/cat-health/cats_and_excessive_meowing.htm
http://www.petcentric.com/Read/Articles/The-Meanings-Behind-the-Meow.asp...

Kommentit (0)

Vastauksesi