Miksi kalojen kidukset...

Miksi kalojen kidukset...

Miksi kalojen kidukset jätetään esim ns "perattuun loheen" kaupoissa? Miksi kalastajat eivät niitä poista tai taho, joka niitä toimittaa kauppoihin? Ne ovat mitä suurin mikrobien ja bakteerien pesiä. Näin ollen kalan säilyvyys kärsii. Itse poistan ne ensimmäisenä kotona.

Vastaus

Kysyimme asiaa Pro Kala -yhdistyksestä, joka edustaa koko kalatalouden tuotantoketjua. Sieltä vastattiin näin: Monesti kalan tuoreutta opastetaan katsomaan juuri kiduksista ja useat tahot pitävät tärkeänä, että kidukset ovat kokonaisessa/peratussa kalassa tallella.Kalan säilyvyyteen vaikuttaa eniten lämpötila. Se, että kala välittömästi pyynnin tai noston jälkeen jäähdytettään mahdollisimman lähelle 0 asteen lämpötilaa ja että kylmäketju säilyy katkeamattomana kóko toimitusketjun ajan.Suurin osa kalasta myydään tänä päivänä fileenä tai muina jalosteina, ja kidukset on jo jalostusprosessin aikana poistettu.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi