Miksi Jyväskylän seutua kutsutaan Keski-Suomeksi?

Miksi Jyväskylän seutua kutsutaan Keski-Suomeksi?

Sehän on suunnilleen Helsingin ja Oulun puolessa välissä. Eikö Lappi ole Suomea?

3 vastausta

Keski-Suomi -nimitystä käytti ilmeisesti ensimmäisen kerran Jyväskylässä ensimmäisen kerran piirilääkäri Wolmar Schmidt vuonna 1856. Hän myös ensimmäisenä ehdotti Keski-Suomen läänin perustamista. Tuohon aikaan alue kuului pääosin Vaasan ja Kuopion lääneihin. Seuraavana vuosikymmenenä luotiin ensimmäinen Keski-Suomen marssi. Lopullisesti nimen vakiinnutti kuiten lehdistä. Vuonna 1871 perustettiin Keski-Suomi, joka myöhemmin vaihtoi nimensä Keskisuomalaiseksi. 

Jyväskylän seudun asukasmäärä lisääntyi voimakkaasi 1800-luvulla. Samalla vuosisadalla syntynyt metsäteollisuus myös alueelle lisää vaurautta ja alue halusi erottautua muista maakunnista erilliseksi alueeksi. Nimi syntyi luultavasti siitä, että se on vanhojen suomalaisten maakuntien keskellä. Olennaista keskellä olemisessä on itä-länsi-suunta

Kommentit (1)
Kirjaston vastauksessa on kohtia, jotka jokainen lukija arvaa lipsahduksiksi. Ei se mitä... Kirjaston vastauksessa on kohtia, jotka jokainen lukija arvaa lipsahduksiksi. Ei se mitään, tekevälle sattuu. Mutta korjaamisen vaivan arvoisena pidän sitä, että Schildt on kirjoitettu Schmidt.
10.12.2018 18:27 Mauri Komsi 1649
09.12.201817:32
23753
38

Eihän Lappi ole ollut osa Suomea vasta kuin noin parisataa vuotta. Lapin lääni oli Ruotsin lääni, suuri sellainen, kunnes Venäjä valloitti Suomen ja Itä-Lapin, liitti ne yhteen, ja julisti että Suomen kansa on nyt kansakunta kansakuntien joukossa.

Kommentit (0)
09.12.201820:30
29714
35

Kirjaston vastauksessa mainitun itä- länsi-ulottuvuuden (tai oikeastaan rannikko-sisämaa-ulottuvuuden) keskeisyys alueen mieltämisessä "Keski-Suomeksi" näkyy siinäkin, että jo 1800-luvulla samasta tai laajemmastakin alueesta käytettiin rinnakkaista nimitystä Sisä-Suomi. Maakunnan ruotsinkielinen nimi Mellersta Finland esiintyy jo 1852 Carl Lundahlin tekstissä, mutta  tarkoittaa siinä laajasti "Sisä-Suomea".

Kyse oli siis siitä "ylämaan Suomesta", johon jo Porthanin ja sittemmin Runebergin ynnä muiden kirjoittajien ansiosta alettiin yhdistää voimakkaan myönteisiä, "turmeltumattoman Suomen" mielikuvia rannikkoseutujen vastakohtana. Tällä oli mahdollisesti oma merkityksensä erityisen keskisuomalaisen tai sisäsuomalaisen maakuntaidentiteetin synnylle.

 

Suomalainen paikannimikirja. Päätoimittaja Sirkka Paikkkala. Karttakeskus / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2007.

Matti Klinge: Kaksi Suomea. Otava 1982.

Kommentit (0)

Vastauksesi