Miksi jotkut puut nyt syksyllä punertuvat toisia puita nopeammin?

Miksi jotkut puut nyt syksyllä punertuvat toisia puita nopeammin?

Vastaus

Ruska on merkki puiden valmistautumisesta talveen. Ruskan aikana lehtivihreä poistuu lehdistä ja muut värit, punaisen, keltaisen, oranssin ja violetin sävyt pääsevät esiin.

Saman puulajin eri yksilöt reagoivat ulkoisiin tekijöihin kuten päivän pituuden
lyhenemiseen, yöpakkasiin, kasvupaikan oloihin, jne. eri tavoin. Tämä erilainen ns. "reaktionormi" johtuu sekä kasvupaikka-, pienilmastotekijöistä että lajin perinnöllisestä rakenteesta (=geeneistä). Siksi toistensa läheisyydessäkin kasvavat saman lajin yksilöt voivat tulla ruskaan eri aikoina. Lajien väliset erot johtuvat myös näistä samoista seikoista, mutta lajien väliset erot ovat yleensä vielä saman lajin yksilöiden välisiä eroja suuremmat eli vaahtera tulee ruskaan selvästi eri aikaan kuin esimerkiksi koivu.

Ruskasta on kysytty aikaisemminkin iGS-verkkotietopalvelussa:

http://igs.kirjastot.fi/fi-FI/iGS/kysymykset/kysymys.aspx?ID=2ea26951-98...

Lähde:
Luonnontieteellinen keskusmuseo/sähköpostiviesti

Kommentit (0)

Vastauksesi