Miksi jotkut linnut pesivät maassa?

Miksi jotkut linnut pesivät maassa?

Mitä etua maassa pesimisestä on verrattuna puussa pesimiseen? Maassahan linnunpoikaset ovat suorastaan tarjolla saalistajille.

2 vastausta

Lintujen pesimiskäyttäytyminen on pitkälti vaistonvaraista.

Useimmat linnuista rakentavat pesän. Se voidaan rakentaa mm. puuhun, maahan, aluskasvillisuuteen, kivenkoloon, hiekkatörmään, rakennukseen jne. Pesän on suojattava munia, poikasia ja emoa niin pedoilta kuin huonolta säältä. Pesä muodostaa suojan joko vaikeapääsyisyytensä vuoksi tai naamioinnin avulla. Juuri esimerkiksi puuhun pesiminen (kolot, puun latva, pöntöt) suojaa vihollisilta.

Kuitenkin naamiointi on linnuille yleisempi tapa suojautua. Siksi etenkin pikkulinnut pesivät esimerkiksi tiheiköissä ja risukasoissa. Pesän rakennusmateriaalit naamioituvat ympäristöönsä, ja monesti munat ja hautovat emotkin sulautuvat väritykseltään luontoon. Monet vesilinnut esimerkiksi tekevät pesän lähelle vesirajaa. Tällöin niiden on nopea ohjata poikasetkin pakenemaan saalistajiaan veteen. Toisaalta joskus voi kuitenkin tavata esimerkiksi lokinpesän avoimella kallioluodolla.

Kaikissa tapauksissa lintu kuitenkin itse kokee pesäpaikan turvalliseksi ja sellaiseksi, että sen lähellä on riittävästi ravintoa, ja uskaltaa siten ryhtyä pesänrakentamiseen.

Kommentit (0)
26.06.201720:26
3440
89

Arvaan, että suurin syy on alunperin ollut muiden pesäpaikkojen ja ehkä rakennustarvikkeidenkin puute. Jotkin lajit ovat sitten lajien välisessä selviytymiskilpailussa päätyneet maapesintään. Eipä se puupesäkään ehkä turvallisuudeltaan niin ylivoimainen ole, kuin voisi äkkiä ajatella; sinne pääsevät kuitenkin kaikki muut linnut ja esimerkiksi oravat ja jotkin käärmeet.

- Nimim. En ole ornitologi mutta voin vilkaista ;-)

 

Kommentit (0)

Vastauksesi