Miksi joskus Suomea kuvaillaan näillä sanoilla-> sisu, sibelius, sauna? miten...

Miksi joskus Suomea kuvaillaan näillä sanoilla-> sisu, sibelius, sauna? miten...

Vastaus

Sisu on vanha johdos sananvartalosta sisä, jolla on vastineita monessa suomen sukukielessä. Samassa merkityksessä kuin suomessa sisu esiintyy vain karjalassa, johon se on ehkä lainattu suomesta. Vatjan ja viron sisu tarkoittaa sisäosaa, ja sama merkitys esiintyy myös suomen murteissa ja vanhassa kirjakielessä. Luonnetta merkitseväksi sisu on siis mitä ilmeisimmin kehittynyt nimenomaan suomen kielessä.

Sanakirjasta löytyy sisulle merkitys 'sitkeä, hellittämätön tahdonvoima', 'sinnikkyys', 'lannistumattomuus' tai 'uskallus', 'rohkeus'. Toinen merkitys on '(kiivas, kova, paha) luonteenlaatu'. Sanakirja antaa muun muassa nämä esimerkit: "Suomalainen sisu." "Voimat loppuivat, mutta sisulla jatkettiin." Jälkimmäinen lause kertoo paljon suomalaisuudesta. Menneinä aikoina suuri osa kansasta joutui raatamaan yli voimien, jotta pystyisi hankkimaan elantonsa. Äkäistä luonnetta taas kuvaa esimerkiksi adjektiivi pahansisuinen.

Lähteitä ja lisätietoa sisu-sanasta:
Etymologia löytyy Kaisa Häkkisen teoksesta Nykysuomen etymologinen sanakirja (WS Bookwell Oy 2004)
Merkityksestä Kielitoimiston sanakirjassa (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2006)
Ihan hyvä sisun selitys ja sanan mielenkiintoisia käännöksiä Wikipediassa http://fi.wikipedia.org/wiki/Sisu

Useimmiten sanotaan "sisu, sauna ja Sibelius". Suomen kansallissäveltäjä Jean Sibelius koetaan uusimmaksi, ehkä myös tavalliselle suomalaiselle etäisimmäksi. Niin kuin sanonnat usein, tämäkin rakentuu alkusoinnun varaan. Sisu, sauna ja Runeberg ei kuulostaisi yhtä hyvältä. Viime aikoina kolmen s-alkuisen perään on alettu lisätä neljäs, salmiakki.

Laaja Sibelius-verkkosivusto löytyy osoitteesta http://www.sibelius.fi/

Saunassa suomalaiset ovat käyneet ikimuistoisista ajoista, eivätkä edes kehotukset hillitä ilmastonmuutosta ja säästää energiaa taida saada heitä lopettamaan löylyn heittoa ja vihtomista. Mieluummin luovutaan jostakin muusta.

Wikipedian artikkeli saunasta http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomalainen_sauna
Turun yliopiston arkeologian emeritusprofessorin kirjoittama lehtijuttu "Saunalla ja sen kiukaalla on vuosituhantiset juuret" http://www.turunsanomat.fi/mielipiteet/?ts=1,3:1009:0:0,4:8:0:0:0;4:9:0:...

Kommentit (0)

Vastauksesi