Miksi joissakin autoissa ei ole tavallista rekisterikilpeä (EU kilpi muotoa...

Miksi joissakin autoissa ei ole tavallista rekisterikilpeä (EU kilpi muotoa...

Miksi joissakin autoissa ei ole tavallista rekisterikilpeä (EU kilpi muotoa AAA-123) vaan tuulilasissa tai takaikkunalla rekisterikilven näköinen kilpi jossa punaisella kirjaimilla AA-1234. Mikä tällainen kilpi on? Ovatko ne esim. ulkomailta haettuja autoja, joilla ei ole vielä suomalaista rekisterinumeroa vai mitä ihmettä...?

Vastaus

Ajoneuvoille voidaan myöntää väliaikaista siirtoa tai käyttöä varten siirtolupa. Siirtoluvalla tarkoitetaan lupaa, johon liittyy ajoneuvoon kiinnitettävät siirtomerkit ja liikennevakuutus.

Siirtolupa voidaan antaa hakemuksesta ensirekisteröimätöntä, liikennekäytöstä poistettua tai ennen 2.11.2007 rekisteristä poistettua ajoneuvoa varten.

Siirtoluvan antamisen edellytyksenä on, että ajoneuvoa varten on voimassa oleva liikennevakuutus ja että säädetty ajoneuvovero on suoritettu.

Ajoneuvon tulee siirtoluvan käyttötarkoitus huomioon ottaen olla liikenteeseen soveltuva ja rakenteiltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen.

Siirtomerkit on irrotettava ajoneuvosta välittömästi siirtoluvan voimassaoloajan päätyttyä.

Siirtolupa on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä.

Käyttötarkoitukset, joihin siirtolupa myönnetään:

- Ajoneuvon katsastukseen tai korjaamolle vienti
- Maahantuodun ajoneuvon siirto tuontipaikalta vientipaikalle / muualle maahan
- Ajoneuvon tai siihen kiinteästi liittyvän tuotteen esittely
- Suomessa rekisteröidyn ajoneuvourheilun valtakunnallisen keskusjärjestön kilpailukalenteriin kuuluva kilpailu
- Ajoneuvon autoverotusta koskevan asian käsittely on tullilaitoksessa kesken

Muu erityinen syy ajoneuvon siirtämiseksi
Muu syy siirtoluvan myöntämiseen on esimerkiksi liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon siirtäminen talvisäilytyspaikkaan.

http://www.ake.fi/AKE/Rekisterointi/Ajoneuvon+väliaikainen+käyttö/Siirtolupa.htm

Siirtomerkissä on kaksi kirjainta ja nelinumeroinen luku punaisin merkein valkealla pohjalla. Merkki otetttiin käyttöön toukokuussa 2004.

http://www.ake.fi/AKE/Rekisterointi/Rekisterikilvet/

Kommentit (0)

Vastauksesi