Miksi ja milloin on tullut käyttöön diplomaattinen koskemattomuus?

Miksi ja milloin on tullut käyttöön diplomaattinen koskemattomuus?

Vastaus

Diplomaattisten suhteiden säännöstöt, kuten diplomaattiset erioikeudet ja koskemattomuus, ovat muodostuneet vuosisatojen kuluessa valtioiden välisen kanssakäymisen ja vastavuoroisuuden periaatteiden tuloksina. Diplomaatti- ja konsuliedustajien erityiskohtelu on vanha perinne, joka perustuu yhteisön tai hallitsijan edustamiseen "vieraalla maalla", vastavuoroisuuteen ja tehtävien tehokkaan hoidon mahdollistamiseen.

Ensimmäinen varsinaisia diplomaattisia erioikeuksia koskeva laki laadittiin Englannissa jo vuonna 1708. Vasta vuonna 1949 Yhdistyneiden kansakuntien Kansainvälisen lainsäädännön komissio otti asialistalle diplomaattisen kanssakäymisen ja koskemattomuuden säännöstön laatimisen. Vuonna 1961 syntyi diplomaattisia suhteita koskeva Wienin yleissopimus, joka kodifioi käytännössä vuosisatojen kuluessa syntyneen tapaoikeuden. Yleissopimus loi periaatteet viralliselle valtioiden kahden- ja monenkeskiselle diplomatialle. Suomi ratifioi yleissopimuksen vuonna 1969.

Lisätietoja Ulkoasiainministeriön sivuilta:
http://www.ulkoasiainministerio.fi/Public/Print.aspx?contentid=50522&nod...

Kommentit (0)

Vastauksesi