Miksi Iso-Britannia ei ole mukana eurossa?

Miksi Iso-Britannia ei ole mukana eurossa?

Vastaus

Iso-Britannia ei hyväksynyt Maastrichtin EU:n perussopimusta, jossa vahvistettiin suunnitelma talous- ja rahaliitosta ja EMU-kriteerit. Sopimus allekirjoitettiin Maastrichtissa helmikuussa 1992. Kaikki EU-maat osallistuvat muodollisesti talous- ja rahaliittoon EMUun 1.1.1999. Niitä EU-maita, jotka kuitenkin jäävät euroalueen ulkopuolelle (esimerkiksi Iso-Britannia) kutsutaan poikkeusmaiksi. Maastrichtin sopimus on määritellyt näiden maiden aseman.

"EMU:n merkitessä taloudellisen integraation huomattavaa syventämistä, olisi odottanut sitä koskevien päätösten yhteydessä, Maastrichtin sopimukseen johtaneen prosessin aikana, arvioitavan huolella sosiaalipolitiikan asemaa yhteisötasolla. EY:n jäsenvaltioiden hallitusten välisissä Euroopan unionin sopimusneuvotteluissa 1991 kevään ja syksyn aikana jäsenmaiden enemmistö toi eri yhteyksissä esille halunsa vahvistaa yhteisön sosiaalista ulottuvuutta vastaisuudessa. Iso-Britannia hankasi alusta lähtien loppuun asti vastaan.
Syntyi umpikuja. Sen avaamiseksi tehtiin Maastrichtin kaksitasoinen sosiaalipoliittinen malli. Käytännössä koko yhteisöä koskeva sosiaalipoliittinen toimivalta pysyi muuttumattomana. Lisäksi sovittiin erillismenettelystä, jonka pohjalta 11 jäsenmaata - ilman Iso-Britanniaa - laajensivat sosiaalipoliittisia artikloja. Jo tuolloin esitettiin vahvoja epäilyksiä siitä, että viimeksimainitun tason merkitys jäisi vähäiseksi. Sen on myöhempi kehitys vahvistanut."
Pakaslahti Johannes: EMU ja sosiaaliturva - syventyvän talousintegraation vaikutuksia
http://www.vn.fi/stm/suomi/tao/julkaisut/eusosturva/pakasl.htm

Iso-Britannia ei siis halunnut hyväksyä Maatstrichtin sopimuksesessa tulevia sosiaalipoliittisia muutoksia joihin EMU heidän mielestään olisi ratkaisevasti vaikuttanut.

ENGLANNIN EMU-KATSAUS, Eurooppa-teidotuksen artikkeli
ENGLANTI MUKAAN VAIN MENESTYVÃÃN EMUUN, JOS SIIHENKÃÃN. Britannia on neuvotellut itselleen mahdollisuuden jäädä halutessaan Maastrichtin...
http://www.eurooppa-tiedotus.fi/suomi/julkaisu/sil_engl.html - size 13K -

EMU-linkkejä:
http://www.eurooppa-tiedotus.fi/ Eurooppa-tiedotus
http://www.vn.fi/vn/suomi/selont/emu-rap/emu-sis.htm Valtioneuvosto
http://www.euro.fi/ Euron tiedotussivut
http://www.hm-treasury.gov.uk/ Iso-Britannian omat EU-sivut
http://www.eva.fi/julkaisut/raportit/britannia/esipuhe.htm EVA-raportti: Britannia - Euroopan saari

Terveisin iGS-toimitus / Helsingin kaupunginkirjasto

Kommentit (0)

Vastauksesi