Miksi Ilmatieteenlaitos ei kerro totuutta chemtraileista suomessa?

Miksi Ilmatieteenlaitos ei kerro totuutta chemtraileista suomessa?

Miksi Ilmatieteenlaitos ei kerro totuutta chemtraileista suomessa? Ilmatieteenlaitokselle voi esittää kysymyksiä tämän linkin kautta #==✈ http://ilmatieteenlaitos.fi/palaute Keskustelua Ilmatieteenlaitoksen vastauksista käudään mm. Fb-ryhmässä "Kemikaalivanahavainnot Suomessa" https://www.facebook.com/groups/129623017090562/?fref=ts Kuka estää Ilmatieteenlaitosta julkaisemasta esim. tämänkaltaista tiedotetta Chemtraileihin liittyen? Kemikaalivanahavainnot (chemtrails) suomessa Ilmatieteenlaitos ei ole havainnoinut kemikaalivanalentoja tapahtuvan suomessa, eikä kerää tietoja kemikaalivanalennoista Suomessa. Mitään yhteyksiä ja tutkimuksia alumiini/barium -hiukkasten määrän lisääntymisestä lentokonehavaintoihin ei ole ryhdytty eikä tarvetta ryhtyä ole näin ollen myöskään. Ilmatieteenlaitos ei myöskään kerää tai ota vastaan kemikaalivanahavaintoja kansalaisilta. Ilmatieteenlaitoksen työntekijöitä ei ole myöskään kielletty kertomasta mitään tietoja liittyen kemikaalivanahavaintoihin Suomessa, vaan kerromme kaiken avoimesti. Emme siis ole mukana missään salaliitoissa. Kuva Ruutiexpo tapahtumasta Helsingin kaupungintalolla -työpajasta "Mistä haluaisit päästä eroon" (Laiton ilmastonmuokkaus #==✈ Chemtrails Suomessa)

Kuvat: 
4 vastausta

Tällaista kysymystä palvelumme on oikeastaan mahdotonta selvittää. Yleisesti ottaen tutkimuslaitokset Suomessa pyrkivät varsin objektiiviseen ja luotettaviin havaintoihin perustuvaan tutkimustyöhön. Ilmatieteen laitoksen toimintaa säädetään lailla ja laitos on hallinnollisesti liikenne- ja viestintäministeriön alainen.

Kommentit (0)
26.12.201323:04
5152
142

Pertti Jarla paljastaa karun totuuden.

 

Kommentit (1)
Niin täähän oli vissiin yhä Beta? Kai siihen lopulliseen tulee Tykkää-nappi? :)
27.12.2013 20:03 Köpi K 79572
24.12.201311:39
85
81

Ilmatieteen laitoksella ei ole mitään totuutta kerrottavaksi. Kemikaalivanat ovat vain ylivilkkaan mielikuvituksen sivutuotetta, jossa täysin tavanomaiset lentokoneiden vedestä koostuvien tiivistevanojen kuvitellaan olevan kansainvälisen salaliiton aiheuttamia.

 

Ilmatieteen laitoksen edustaja on vastannut tiedusteluun kemikaalivanoista täysin asiallisesti jo aiemmin, eikä siihen ole mitään lisättävää.

 

"Chemtrails ovat oikeasti contrails eli lentokoneiden ilmaan jättämiä tiivistymisjuovi tai -vanoja. Kyseessä on aivan tavallinen ja hyvin tunnettu ilmiö jo lentoliikenteen alkuajoista lähtien 1900-luvun alusta. Tiivistymisjuova syntyy korkealla ilmassa, jossa lämpötila on alhainen. Lentokoneen suihkumoottoreista purkautuva kuuma polttoaineen (lentopetroli eli kerosiini) palamiskaasu saa ilman kosteuden tiivistymään pitkäksi juovaksi koneen kulkusuuntaan nähden. Contrailit ovat siis tavallisten pilvien kaltaisia vesihöyryn tiivistymistuotteita. Jos meteorologiset olosuhteet ovat sellaiset, että ilman kosteus on lähellä tiivistymispistettä luontaisesti niin contrailit jäävät taivaalle pitkiksi ajoiksi. Jos taas ilma on hyvin kuivaa, juovat katoavat nopeasti. Sellaisilla alueilla, missä lentoliikenne on vilkasta eri ilmansuuntiin, taivas voi täynnänsä risteäviä tiivistymisvanoja.

Contraileissa on kyse on siis aivan tavallinen ilmiö, josta ei ole haittaa eikä vaaraa kenellekään. Lentokoneiden polttoaineista palamistuotteina syntyvät "kemikaliot" ovat lähinnä tiivistymisvanoiksi päätyvä vesihöyry ja hiilidioksidi. Lentopetrolista 99 % muodostuu hiilestä ja vedystä. Näin palamiskaasut vaikuttavat osaltaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta kasvattavasti ja ovat siten voimistamassa ilmakehän kasvihuoneilmiötä. Se lienee suurin haitta näistä tiivistymisjuovista.

Mitään kieltoja työntekijöillemme ei ole asetettu puhua näistä asioista.

tiedottaja
Ilmatieteen laitos"

Kommentit (0)
05.08.201512:18
330
63

Vastustatko ilmastonmuokkausta Suomessa?

Eduskuntavaaliehdokaat vastasivat tähän kysymykseen harvasanaisesti tai ei ollenkaan.

Lähde: Avoin Vaalikone / Eduskuntavaalit 2015 / Vastustatko ilmastonmuokkausta Suomessa?

https://www.avoinvaalikone.fi/eduskuntavaalit-2015/kysymykset/vastustatk... 

Kommentit (1)
Harvasanaisuus tai vastauksen puute selittyvät helposti sillä, että ehdokas ei ole ymm... Harvasanaisuus tai vastauksen puute selittyvät helposti sillä, että ehdokas ei ole ymmärtänyt, mitä kysymys tarkoittaa. Koska kysymys on vain marginaalisesta salaliittouskomuksesta, tuo on hyvin ymmärrettävää.
11.8.2015 09:47 Reijo Jaakkola 9442

Vastauksesi