Miksi ihmisen näkö huononee?

Miksi ihmisen näkö huononee?

Onko nykyisen suuruisella prosenttimäärällä ihmisistä aina näkö heikentynyt jo vaikka lapsuudessa, ei siis iän vuoksi? Miksi? Onko muilla eläimillä samanlaista likinäköisyyttä ja kaukonäköisyyttä?

Vastaus

Näön heikkeneminen ei johdu itsessään vain ikääntymisestä, vaan se liittyy enemmän silmissä ajan kuluessa tapahtuviin muutoksiin. Silmä on rakenteeltaan monimutkainen elin, jonka eri osat ovat suhteessa toisiinsa. Jos yksi osa alkaa rappeutua, niin se vaikuttaa koko silmän toimintaan. Rappeutuminen liittyy yleensä silmän sisällä olevan linssin eli mykiön muutoksiin. Iän myötä tapahtuva näön heikentyminen eli ikänäkö johtuu yleensä mykiön vähittäisestä kovettumisesta, jolloin tarkentaminen lähelle hankaloituu. Erilaisia syitä näön heikentymiseen on lukuisia, eikä niitä ole mielekästä listata tässä.

Nykyihminen käyttää silmiään entistä enemmän lähelle katsomiseen. Erilaiset näyttöpäätteet, lukeminen ja pelaaminen ovat lisänneet väestön tutkitusti likitaitteisuutta (näkee lähelle, ei kauas). Jos verrataan nykypäivän ihmistä entisaikojen ihmiseen, niin varmuudella likitaitteisuutta on enemmän kuin ennen. Ikänäköön liittyviä ilmiöitä on sen sijaan ollut varmasti aina. Myös eläimillä on iän myötä kehittyviä silmäsairauksia, kuten kaihia.

Hyviä lähteitä aiheesta:
http://seura.fi/terveys/10-kysymysta/miksi-nako-heikkenee-ian-myota/
http://www.delivet.net/koiran_silmasairaudet.php
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20121121122533AAOfytD

Kommentit (0)

Vastauksesi