Miksi huippuargeologit- sunmuut huippututkijat vaikuttaisivat olevan niin...

Miksi huippuargeologit- sunmuut huippututkijat vaikuttaisivat olevan niin...

Miksi huippuargeologit- sunmuut huippututkijat vaikuttaisivat olevan niin hirveän hanakoita haukkumaan toisiaan idiooteiksi ja typeriksi?

Vastaus

Alkuun pieni huomio koskien arkeologia-sanan kirjoitusasua ja etymologiaa: sana on johdettu muinaisen kreikan sanasta arkhaiologí, joka tarkoittaa muinaisajan kertomuksia, muinaistarustoa ja historiaa. Arkeologiasta on aikaisemmin käytetty myös nimitystä muinaistiede. Arkeologia on ihmisen kulttuurin menneisyyttä tutkiva tiede, joka käyttää lähteenään rakennusten, hautojen ja erilaisten esineiden jäännöksiä.
(Lähteet: WSOY:n Facta-tietopalvelu Online ja Nykysuomen sanakirja, osa 8, WSOY 1990)

Palatkaamme huippututkijoiden sielunelämään. Ensinnäkin on huomattava, että tiedemaailmassa kiistely on välttämätön osa ammatinharjoitusta. Tiede edistyy kritiikin kautta, mikä käytännössä tarkoittaa tieteellisen tiedon altistamista sitä koskevalle keskustelulle ja arvioinnille. Tieteellisen tutkimuksen avoimuus sekä tutkimustulosten ja -menetelmien arviointi tiedeyhteisössä myös legitimoi tieteen aseman.

Kriittinen keskustelu ei tietenkään tarkoita haukkumanimien käyttöä, vaan sivistynyttä ja perusteltua ajatustenvaihtoa. Vaikka tiedemaailmassa useimmiten toimitaankin juuri näin, mainitsemallasi ilmiöllä on jonkinlaista vastaavuutta todellisuudessa. Omina yliopistovuosinani kuulin itsekin aika ajoin tutkijoiden kiistoista, joita ei välttämättä käyty aina kovinkaan sivistyneessä hengessä ja joiden ei voinut sanoa edistäneen tieteellisen tiedon kehittymistä parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Tutkijoiden välisten, henkilökohtaisuuksiin saakka menevien kiistojen syynä saattaa olla jonkinlainen diiva-ilmiö: huipputukijat ovat tähtiä omalla alallaan, he ovat tehneet valtavasti työtä ja mahdollisesti uhranneet perhe-elämänsäkin uransa vuoksi, heitä arvostetaan ja ihaillaan. Työ ei toisin sanoen ole heille enää vain työtä, vaan koko elämä, jolloin myös herkkänahkaisuus työhön liittyviä asioita kohtaan on lisääntynyt.

Kommentit (0)

Vastauksesi