Miksi henkilöllisyystodistukset (henkilökortti?) ovat voimassa vain 5 vuotta Suomessa?

Miksi henkilöllisyystodistukset (henkilökortti?) ovat voimassa vain 5 vuotta Suomessa?

Milloin, vuosi, menettely muuttui sellaiseksi ja lakkasivatko samaan aikaan sitä ennen myönnetyt henkilöllisyystodistukset olemasta voimassa?

Vastaus

Viisi vuotta voimassa olevat henkilökortit tulivat käyttöön henkilökorttiuudistuksen myötä syksyllä 2003. Vanhanmalliset henkilökortit kelpaavat niihin merkityn voimassaoloajan loppuun saakka. Viimeiset kymmenen vuoden siruttomat henkilökortit myönnettiin 31.8.2003, joten ne ovat juuri vanhentuneet. Aikaisemmin on myönnetty myös muovisia henkilökortteja, joissa viimeistä voimassaolopäivää ei ole merkitty ollenkaan. Nämä kortit eivät ole enää voimassaolevia. Viiden vuoden voimassaoloaika liittyy uusissa henkilökorteissa ja passeissa käytettävien mikrosirujen turvalliseen käyttöikään. Nykyisellä tekniikalla sirujen valmistajat takaavat sirujen toimivuuden viideksi vuodeksi.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990829

http://www.finemb.org.uk/public/default.aspx?nodeid=44488

http://www.usp.fi/ajanko/index2.php?sivu=670

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/ts-kymmenen-vuoden-passit-tulevat-takaisin/2012/06/1563360

 

Muut lähteet:

Helsingin Sanomat 29.8.2003

Helsingin poliisilaitos / Lupahallinnon toimintayksikkö

Kommentit (0)

Vastauksesi