Miksi Helsingin Koskelantien numerointi ei ala pohjoislaidalla 2:sta?

Miksi Helsingin Koskelantien numerointi ei ala pohjoislaidalla 2:sta?

Vastaus

Kiinteistöviraston Kaupunkimittausosastolta kerrottiin Koskelantien numeroinnista seuraavasti: "Koskelantie on tullut asemakaavassa n:o 1639/vahvistettu 1.4.1937. Tässä kaavassa esiintyvä Koskelantien ensimmäinen parillinen osoitenumero on 22, mikä on edelleen voimassa oleva osoitenumero kiinteistölle 25.872/7. Osoitenumerointi alkaa parillisten numeroiden osalta numerosta 22. Koskelantie alkaa Ratapihantien  risteyksestä itään ja samasta risteyksestä länteen alkaa Hakamäentie. Eli em. asemakaavassa vahvistetuista osoitteista johtuen osoitenumerointi ei alanumerosta 2. Tämä on vuonna 1937 tehty osoitenumerointi."

Kommentit (0)

Vastauksesi