Miksi hautauslupa ei sisällä tietoa, että ihminen on kuollut? vaan se tulee todistaa eri asiakirjoin

Miksi hautauslupa ei sisällä tietoa, että ihminen on kuollut? vaan se tulee todistaa eri asiakirjoin

Mihin lääkärin kirjoittamaa kuolintodistusta tarvitaan? Tarvitseeko sitä esimerkiksi kuolinpesä johonkin? Miksi hautauslupa ei samalla sisällä tietoa, että ihminen on kuollut? Miksi kuolema tulee erikseen osoittaa maksullisella ev. lut. keskusviraston tai maistraatin myymällä sukuselvityksellä tai elää-todistuksella (tai kuollut-todistuksella)? Maistraatti: "Tämä on niin laaja kysymys, että ei ole yksiselitteistä vastausta. Maistraatti ei tarvitse kuolintodistusta mihinkään."

Vastauksesi