Miksi espanjattarilla tuntuu olevan huomattavan usein varsin käheä ääni?

Miksi espanjattarilla tuntuu olevan huomattavan usein varsin käheä ääni?

Miksi espanjattarilla tuntuu olevan huomattavan usein varsin käheä ääni? Paljosta puhumisesta kenties? :)

Vastaus

Puheäänen akustisiin ominaisuuksiin vaikuttavat varsin monet seikat.

Sävelkorkeus on puheessa varsin hallitseva ja paljon informaatiota sisältävä piirre, ja akustisissa puheen tutkimuksissa se on ehkä mitatuin parametri. Puhuja ilmaisee sävelkorkeudella sekä kielen piirteitä, kuten sana- ja lausepainoa, että myös tunnetilojaan. Puhuja voi säädellä sävelkorkeuttaan tietoisesti, mutta usein korkeus nousee täysin puhujan tiedostamatta. Näin tapahtuu esimerkiksi, kun voimistetaan ääntä. Naisten perusäänentaajuus on 200 Hz. Suomalaistutkimuksissa, joissa on mitattu sävelkorkeutta yliopistossa opiskelevien naisten teksti­luennasta, perustaajuudeksi on saatu hiukan matalampia arvoja.

Puhujan keskimääräisessä sävelkorkeudessa ei tapahdu suuria muutoksia päivien, kuukauden, vuoden tai jopa vuosikymmenen aikana. Vaikka ääni pysyy samanlaisena jopa vuosia, niin iän tuomat muutokset vaikuttavat siihen kuitenkin, ja ääni laskee hiljalleen ihmisen vanhetessa. Sävelkorkeuteen eivät kuitenkaan vaikuta pelkästään puhujan fysiologiset ominaisuudet, vaan myös kulttuuriset tekijät säätelevät sitä. Niinpä eri aikakausilla sekä yhteisöillä ja kansoilla on ollut ja on edelleen toisistaan poikkeavia ihanteita ja tarpeita, jotka heijastuvat puhujien ääneen.

Äänenvoimakkuus, kuten sävelkorkeuskin, voi heijastella sekä kurkunpään terveydentilaa että ihmisen tunnetiloja. Vaikka terveet äänen äänihuulet värähtelevät suhteellisen tasaisesti, ihmisääneen kuuluu aina jossain määrin lyhytaikaista äänenvaihtelua eli perturbaatiota. Täysin säännöllisesti sekä taajuudeltaan että amplitudiltaan värähtelevä ääni mielletään epäluonnolliseksi ja konemaiseksi.

Väittäisin, että kokemasi espanjattarien äänen käheys voisi johtua kulttuurisista seikoista (matalaa ääntä pidetään usein arvovaltaisempana), kyseisten naisten iästä, heidän terveydentilastaan (äänentuoton epäluonnollisuudesta, kurkunpään ärsytyksestä yms.) tai koulutustasostaan (kts. edellä suomalaiset yliopisto-opiskelijat). Tupakointi on Espanjassa yleistä ja sekin käheyttää ääntä.

Tiedonlähde:

Oulun yliopistossa tehty väitöskirja ”Ääni työssä: Naisopettajien äänenkäyttö ja äänen kuormit-tuminen”:
http://herkules.oulu.fi/isbn9514256921/html/x307.html

Kommentit (0)

Vastauksesi