Miksi esim.

Miksi esim.

Miksi esim. viittomakielisten uutisten lukija ( muutkin viittojat keskustellessaan ) liikuttaa huuliaan? Huulten liikkeet eivät kuitenkaan mielestäni muodosta suomenkielisiä sanoja.
Onko kuulovammaisilla myös jonkinlainen huulilta lukemisen kieli ?

Vastaus

Viittomakielestä on meiltä kysytty aikaisemminkin. Kuurot ja kuulovammaiset ovat aikaisemmin (vielä viime vuosisadan alkupuolella) saaneet opetusta jopa niin, että viittomakielen käyttö on ollut kiellettyä. Heidän edellytettiin oppivan puhuttua kieltä, lukemaan puhujan huuliota eli suun liikkeitä ja vastaavasti itse käyttämään suuta ikään kuin puhuen. Nykyisin lähes kaikki kuulovammaiset ovat kaksikielisiä, he osaavat sekä puhuttua kieltä että viittomakieltä. Heille opetetaan koulussa myös vieraita kieliä.

Viittomakieleen kuuluu olennaisena osana myös kasvojen ilmeet. Jos yhtään osaa viittomakieltä, on kiinnostavaa seurata viittojan ilmehdintää, siinä suu vääntyy usein myös tavalla joka liittyy kerrottavaan asiasisältöön, ei niinkään vastaavan sanan ääntämiseen. Silloin kun viitotaan toisille viittomakielen taitoisille, ei tarvitse yrittää "puhua" vaan voidaan vahvistaa viittomia ilmehdinnällä. Toisaalta viittomaa voi yrittää selventää myös huuliolla, varsinkin jos asia on sellainen että se on vaikeasti viitottava.

Viittomakielestä ja kuulovammaisista löytyy tietoa mm. Kuurojen liiton sivuilta:
http://www.kl-deaf.fi/Page/82f0b31c-10e4-4892-8cfb-2e6a9e45369a.aspx

Kommentit (0)

Vastauksesi