Miksi erilaiset sähköverkot?

Miksi erilaiset sähköverkot?

Eli miksi Pohjois Amerikassa ja Euroopassa on erilaiset sähköverkot ja mitkä on hyödyt erilaisissa verkoissa eli kumpi on parempi systeemi?

Vastaus

Euroopassa tavallinen verkkojännite on 220-240 volttia ja taajuus 50Hz. Yhdysvalloissa taas jännite on 110-120 V  ja taajuus 60Hz. Keksijä Edisonin toimet vaikuttivat aikoinaan osaltaan Amerikan sähköverkon jännitteen valintaan. Edison sai vuonna 1880 patentin sähkön jakelujärjestelmälle. Hän myös perusti saman vuonna ensimmäisen sähkölaitoksen ja sen jakelu toimi 110 voltin jännitteellä. Sähkön siirtämisessä Edison käytti tasavirtaa. Vuonna 1887 Yhdysvalloissa oli jo 121 Edisonin voimalaa, jotka tuottivat asiakkaille tasavirtaa. Tasavirtavoimalat eivät kuitenkaan olleet taloudellisia sähkön siirrossa pitemmille matkoille, joten ne olivat käyttökelpoisia vain tiheään asutuilla alueilla.

Nikola Tesla oli tutkinut vaihtovirtaa ja piti sitä parempana vaihtoehtona. Vaihtovirran edut laajassa sähkönjakelussa osoittautuivatkin ennen pitkää kiistämättömiksi. Edison propagoi tasavirran puolesta, olihan hänellä patenttietuja puolustettavanaan. Tästä "sähkösodasta" kertovat lähteinä olevat Ilta-Sanomien ja Maailmanhistoria.net-sivuston artikkelit. Edison varoitteli vaihtovirran vaaroista ja pyrki sen myös eri keinoin todistamaan. Ilta-Sanomien jutussa otaksutaan, että Edisonin tarmokkaan lobbauksen ansiosta Yhdysvaltojen kotitalouksien sähköverkon jänniteeksi jäi hänen tasavirtansa 110 volttia, vaikka jakelu toteutettiinkin lopulta vaihtovirralla. Myöhemminkin pysyttiin samassa jännitteessä, vaikka muutosta harkittiin. Monet kotimarkkinoiden laitteet, kuten televisio, pesukone ja jääkaappi oli jo rakennettu toimimaan 110 V nimellisjännitteellä ja muutenkin jännitteen muutos olisi vaatinut investointeja verkostoon.

Euroopassa lähdettiin liikkeelle 50Hz taajuudella: lähdelinkki selittää hertsilukeman valintaa paremmin metriseen järjestelmään sopivana. Sen ottivat käyttöönsä suuret saksalaiset sähkönjakelijat. Alkujaan jännite Euroopassakin oli 120 volttia, mutta suurempi jännite oli tarpeen jakeluhävikin pienentämiseksi. Jännite nostettiin nykyiselle tasolle vasta 1950-luvulle tultaessa.

Voiko jompaa kumpaa, Yhdysvaltain tai Euroopan sähköverkkoa pitää jotenkin parempana, siihen ei vastaaja oikein osaa ottaa kantaa. Verkosta löytyy vähän ristiriitaisiakin käsityksiä. Ehkä paremmin sähkötekniikkaa ymmärtävät osaisivat selittää.

Sähköverkosto Yhdysvalloissa on ainakin päässyt vanhenemaan ja uusia investointeja tarvittaisiin kipeästi. Se käy ilmi Jyrki Schwartzin USA:n sähkömarkkinoita käsittelevästä diplomityöstä. Yhdysvalloissa ei ole yhtä yhtenäistä siirtoverkkoa, jota operoisi ja hallinnoisi yksi toimija, kuten esimerkiksi Suomessa (Fingrid-kantaverkko) ja useissa muissa Euroopan maissa.

 

 

 

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi