Miksi ennen vanhaan harjoitettiin tukinuittoa?

Miksi ennen vanhaan harjoitettiin tukinuittoa?

Vastaus

Se oli toimiva ja edullinen tapa kuljettaa tukkeja pitkiäkin matkoja kohti jalostuspaikkoja, sahoja ja tehtaita. Suomessa riittää vesistöjä ja ennen vanhaan tieverkosto ei ollut nykyisen veroinen, eikä kuljetuskalustokaan yhtä tehokasta. Lisäksi vesistöjen virtaussuunta oli yleensä uitolle edullinen. 1930- ja 1940-luvuilla yli 70 % teollisuuden tarvitsemasta puusta uitettiin tehtaille. Uitto oli aina 1960-luvun puoliväliin asti tärkein kaukokuljetusmenetelmä. Nykyään uittoa harjoitetaan Vuoksen vesistössä nippu-uittona ja hinaajien perässä kulkee sekä tukkeja että kuitupuuta.

Kommentit (0)

Vastauksesi