Miksi englannin kielessä ei juuri ole taivutusta?

Miksi englannin kielessä ei juuri ole taivutusta?

Miksi englannin kielessä sanat eivät juuri taivu, kun taas suomessa taivutusta on paljon? Muissakaan germaanisissa kielissä taivutusta ei ole paljon, mutta slaavilaisissa sitä on enemmän kuin germaanisissa, mutta kuitenkin vähemmän kuin suomessa. Mikä tähän on syynä?

2 vastausta

Englannin kielessä nominien sijamuodot järjestyvät prepositioilla, kun taas suomen kielessä pääsanaa taivuttamalla. Esim. etuliitteillä in, from, into on helpompaa muotoilla paikallissijoja kuin taivuttaa esim. : talossa (inessiivi), talosta (elatiivi), taloon (illatiivi). Englannin kieltä voi pitää edistyneempänä kuin parikymmentä nominien sijamuotoa tuntevaa suomen kieltä. 

Pohjimmaltaan tämä saattaa johtua siitä, että englannin kieli on vuosisatojen aikana muotoutunut käytännön kaupan ja teollisuuden palveluksessa, Brittiläisen imperiumin maapallon laajuisessa vuorovaikutuksessa hyvin monenlaisten kansojen kanssa, joiden palveluksia, luonnonvaroja ja jopa orjuutustakin britit ovat tarvinneet. Vrt. latinan kielen komentojen selkeä suoraviivaisuus antiikin Rooman valtakunnassa. Suomi sitävastoin on ollut eristyneessä ja sulkeutuneessakin asemassa. Suomen kirjakieli on muotoiltu vain n. 150 vuotta sitten Ruotsin ja Venäjän välisen rajaseudun heimokielistä, joiden arvostus siihen mennessä oli ollut vähäinen. Tulos on hyvä, mutta vierasmaalaiselle se on vaikeaa, epäkäytännöllistä ja ehkä kannattamatontakin?

Kommentit (0)
08.10.201417:44
17090
9

Kirjaston tietopalvelun asiakas tulee kaivanneeksi lähdeviitteitä asiatietoon.

Lyhyen englannin tunneilla on ennätetty oppia eksoottisia asioita suomen kielen historiasta! Saisiko lähdeviitteen: missä oppikirjassa tuo kerrotaan? - Vai olikohan opettaja native English speaker vailla suomen kielen tuntemusta... tai suomalainen vitsiniekka, joka halusi keksityillä tarinoilla motivoida koululaisia "helpomman ja edistyneemmän" englannin opetteluun?

Ennen vanhaan ei "pitkäkään" koulukurssi sisältänyt kielihistoriaa, ei opetettavan kielen eikä oppilaiden äidinkielen.

Ja missä tietolähteissä on esitelty eri kielten "edistyneisyyttä"?

Kommentit (0)

Vastauksesi