Miksi emme ole kehittyneet tarpeeksi?

Miksi emme ole kehittyneet tarpeeksi?

Miksi homo- ja biseksuaalisuus ovat edelleen vuonna 2017 ongelma joillekin hyväksyä? Miksi joillakin on suuri tarve rajoittaa muiden toimia omassa elämässään? Miksemme tee enemmän, jotta ymmärtäisimme paremmin, että homo- ja biseksuaalisuus ovat tasa-arvoista heteroseksuaalisuuden kanssa.

Kuvat: 
2 vastausta

Hyviä ja painavia kysymyksiä, joihin ei ole selviä vastauksia. Jos kuitenkin ajatellaan tilannetta esimerkiksi Suomessa, ovat seksuaalivähemmistöjen oikeudet kohentuneet. Homoseksuaalinen kanssakäyminen dekriminalisoitiin vuonna 1971 ja sairausluokitus poistui 1981. Sukupuolineutraali avioliittolaki tulee voimaan aivan pian, 1.3.2017.

EU-lainsäädäntöön on otettu mukaan seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu. Eri puolilla maailmaa katsomukset ovat avartuneet, mutta toisaalta on myös maita, joissa seksuaalivähemmistöjen asema on muuttunut jopa tukalammaksi.

Uskonnon asettamat rajoitukset ja konservatiiviset asenteet asettavat edelleen esteitä ihmisten oikeudelle rakastaa. Toivotaan tosiaan, että ymmärrys tässä asiassa lisääntyy.

Kommentit (0)
20.05.201721:23
42
43

Onko Suomessa nyt oikeasti enää valittamisen aihetta seksuaalivähemmistöjen kohteluun liittyen? Olisi helpompi vastata jos kysymystä täsmennettäisiin tai olisi joitakin esimerkkejä tarjottu. Mitä tulee tuohon avioliittoon josta mainittiin kirjaston vastauksessa, mielestäni valtion ei pitäisi tarkemmin puuttua romanttisiin suhteisiin tai niihin liittyviin sopimuksiin lainkaan. Tästä näkökulmasta, homoavioliitto on vain lisäaskel väärään suuntaan. Kuulunko minä sitten näihin rakastamisoikeuden estäjiin jos myöntäydyn kielteisesti homoavioliittoon täysin sekulaarisista syistä, ja vetoamatta mihinkään tasa-arvoisuutta loukkaavaan käsitteeseen?

Kommentit (2)
Millähän tavalla valtio puuttuu romanttisiin suhteisiin? Viittaat kirjaston vastauksessa... Millähän tavalla valtio puuttuu romanttisiin suhteisiin? Viittaat kirjaston vastauksessa mainittuun avioliittoon, eli viittaat sellaiseen juridiseen rakennelmaan jolla ei ole mitään tekemistä romantiikan kanssa. Avioliittohan on aikojen alusta ollut sopimus avioparin ja yhteiskunnan välillä. Pelkkä kahdenkeskinen sopimus ei koskaan ole ollut riittävä avioliiton solmimiseen. Romantiikka on kahdenkeskistä, mutta pariskunnan ja yhteiskunnan välinen juridinen sopimus on kaukana romantiikasta, ja näin on aina ollut. Jos haluat painottaa romantiikkaa, vaadit koko avioliittolaitoksesta luopumista, niinkö
20.5.2017 21:50 Telttu Ella 21557
Täsmennän pyynnöstä. Omasta mielestäni avioliittojen erityiskohtelu sopimuksena on... Täsmennän pyynnöstä. Omasta mielestäni avioliittojen erityiskohtelu sopimuksena on tarpeetonta. Olisi kaikkien osalta helpompaa määritellä sopimuksen kannalta tarpeelliset periaatteet joihin avioliitto perustuu, ja sisäänrakentaa näiden periaatteiden käytön oikeus lakeihin jotka säätävät sopimuksista yleisellä tavalla. Tämän tehtyä, ihmiset voisivat omalla kädellä määrittää avioliittonsa soveltaen näitä periaatteita juuri niin kuin heille sopii valtion puuttumatta yksityiskohtiin. Valtion näkökulmasta kyseessä olisi sopimus niinkuin muukin, ilman muuta tulkintaa kuin mitä sopimuksessa osaanottajat määrittelivät. Tahdon siis yleistää hetero- ja homoavioliiton oikeuttavat periaatteet, jotta valtion monopoli käsitteestä ja sen tulkinnasta voitaisiin poistaa pysyvästi. En ole lakimies, joten tarkemmin en osaa sanoa miten yllämainittu ideaali saavutettaisiin.
21.5.2017 08:46 Miki G 42

Vastauksesi