Miksi elokuvia kielletään tietyn ikäisiltä vaikkei niissä tapahtuvat asiat tapahdu oikeasti?

Miksi elokuvia kielletään tietyn ikäisiltä vaikkei niissä tapahtuvat asiat tapahdu oikeasti?

Vastaus

Ikärajoilla pyritään suojelemaan lapsia sisällöiltä, jotka ovat heidän ikätasolleen haitallisia. Ikärajat koskevat esimerkiksi elokuvia ja pelejä. Ikärajat perustuvat Kuvaohjelmalakiin, joka on luonteeltaan lastensuojelulaki, jonka tarkoituksena on suojella lasta ohjelmien tai pelien haitallisilta vaikutuksilta. Lapsen kyky tulkita ja ymmärtää mediaa on vielä rajallinen ja riippuu mm. emotionaalisista ja kognitiivisista taidoista, jotka kehittyvät vasta iän myötä. Lapsi ei välttämättä pysty erottamaan elokuvissa ja todellisuudessa tapahtuvaa.

Tarkemmat perustelut ja ikärajakriteerit löydät esimerkiksi Kansallisen audiovisuaalisen instituutin KAVIn sivuilta.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi