Miksi baareissa täytyy antaa valomerkki alkoholin myynnin lopettamisen merkiksi?

Miksi baareissa täytyy antaa valomerkki alkoholin myynnin lopettamisen merkiksi?

Vastaus

Asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta 23 § säätää anniskelun lopettamisesta. Pääsääntöisesti anniskelu tulee lopettaa viimeistään puoli tuntia ennen anniskelupaikan sulkemisaikaa. Pykälässa ei säädetä siitä, miten tämä ilmoitetaan. Näyttäisi siltä, ettei Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ohjeissakaan olisi ilmoittamistavasta lausuttu mitään. Mahdollisesti asia on osa ravintolan anniskelun omavalvontaa, josta on kerrottu Valviran sivuilla.

Kommentit (0)

Vastauksesi