Miksi August Ahlqvist (s. 1826) oli niin tyly Aleksis Kiven (s.1834) tuotannolle kirjallisuudessa ?

Miksi August Ahlqvist (s. 1826) oli niin tyly Aleksis Kiven (s.1834) tuotannolle kirjallisuudessa ?

Kummastuttaa August Ahlqvistin niin hyökkäävä asenne Aleksis Kiven tuotantoa vastaan aikanaan. Mistä se teidän mielestänne saattoi johtua ?

Vastaus

Aihetta on käsitelty monissa tutkimuksissa, joista muutamia on listattu alempana. Verkosta löytyy kirjallisuudentutkija Irma Perttulan erinomainen artikkeli, jossa esitellään ja analysoidaan perusteellisesti Ahlqvistin Kivi-arvosteluja.

Selkeimpinä syinä Ahlqvistin kriittiseen näkemykseen Kiven teoksista voidaan mainita hänen esteettinen ohjelmansa ja ideologinen taustansa: poliittisesti Ahlqvist oli konservatiivinen, rotuopeistakin kiinnostunut fennomaani, joka piti Kiven kansankuvausta hyökkäyksenä suomalaisuuden korkeaa ihannetta vastaan; kirjallisuudessa hän arvosti romantiikan traditiota (hänen mielikirjailijoitaan olivat mm. Runeberg, C. J. L. Almqvist ja Walter Scott) ja arvosteluissaan hän vahti erityisen tarkasti suomen kirjakielen oikeaoppisuutta, eikä häntä miellyttänyt Kiven tapa tuoda kirjakieleen kansanomaisia ilmauksia.

Ahlqvistin hyökkäykset Kiveä kohtaan olivat kuitenkin toistuvia ja poikkeuksellisen kärkkäitä, joten taustalla lienee ollut muutakin. Perttula mainitsee artikkelissaan esteettisten, kielellisten ja poliittisten erimielisyyksien lisäksi monia muita mahdollisia motiiveja Ahlqvistin toiminnalle: valtapeli ja kilpailuasetelma kirjallisuuden ja kulttuuri-instituutioiden kentällä, köyhistä oloista lähtöisin olleen Ahlqvistin henkilökohtaiset epävarmuudet tai torjutut tunnot ja niin edelleen.

Perttula tiivistää: "Omaksi tehtäväkseen Ahlqvist koki ohjata vasta 'heikolla oraalla' olevaa suomen kieltä ja suomenkielistä kirjallisuutta 'oikeaan', ts. läntisten mallien suuntaan. Taustalla näkyy koulumestarimainen ja oman kansallisen (mutta ehkä myös itse-) identiteetin heikkoudesta ja epävarmuudesta kertova ajatus siitä, että suomen kieli ja suomenkielinen kirjallisuus eivät vielä ole kyllin hyviä, että suomen kansa ei sellaisenaan ole sopiva kuvauksen kohteeksi."

Kommentit (0)

Vastauksesi