Miksi Amerikassa on paloportaita mutta Suomessa ei? ...

Miksi Amerikassa on paloportaita mutta Suomessa ei? ...

Vastaus

Eri maihin on muotoutunut erilaisia paloturvallisuussääntöjä, jotka ovat syntyneet näiden maiden lähtökohdista (kuten arkkitehtuurista) käsin. Esimerkiksi Suomessa ihmiset ovat asuneet usein matalahkoissa taloissa, joihin ulkoiset palotikkaat ovat riittäneet. Kerrostaloihin pelastusreitit on rakennettu sisäpuolelle, jolloin myös liikuntakyvyttömiä on voitu helposti pelastaa. Amerikkalais-tyyppisiä paloportaita käyttävien on oltava jotakuinkin hyväkuntoisia pystyäkseen kapuamaan alas ja muiden auttaminen on hankalampaa.

Suomessa on olemassa Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta, jossa on määritelty mm. poistumisreitit tulipalon sattuessa.

http://www.finlex.fi/data/normit/10530-37-3762-4.pdf

Allaolevan linkin perusteella Suomessakin näyttää olevan kerrostaloja, joihin on rakennettu ulkoisia paloportaita:
http://sfnet.keskustelu.laki.narkive.com/X3bbavdo/paloturvallisuusmaaray...

Kommentit (0)

Vastauksesi