Miksi aivan kaikkien elektronisten laitteiden jopa MP3 soittimen käyttö on...

Miksi aivan kaikkien elektronisten laitteiden jopa MP3 soittimen käyttö on...

Miksi aivan kaikkien elektronisten laitteiden jopa MP3 soittimen käyttö on lentokoneissa kielletty nousun ja laskun aikana? Mitä laitteita GSM tai UMTS puhelimen taajuudet häiritsevät lentokoneessa? Lentokonetutkia? Häiritsevätkö myös Bluetooth, WLAN ja GPS taajudet lentokoneen elektroniikkaa? Nykyään monissa puhelimissa on mahdollista valita ns. offline -tila joka sammuttaa laitteesta kaikki radiolähettimet, ovatko eri lentoyhtiöt tietoisia tästä esim. Finnair ja sallivatko he puhelimen käytön silloin lennon aikana jos ennen koneen nousua kytkee laitteen offline -tilaan? Kiitos!

Vastaus

Finnairin sivuilla kerrotaan, että matkapuhelimia saa käyttää ainoastaan miehistön luvalla silloin kun lentokone on maassa ja turvavyön merkkivalo on pois päältä.
http://www.fc.fi/matkustajalle/elektroniset_laitteet/

Elektronisten laitteiden käyttö lentokoneessa on kielletty ilmeisesti siksi, että laitteet päästävät ympäristöön häiriöitä, jotka vaikuttavat lentokoneen laitteisiin. Laitteen ympäristöönsä päästämiä häiriöitä ovat kaikki ne sähkömagneettiset ilmiöt, joita ei ole tarkoitettu sen hyötykäyttöön. Häiriöt leviävät laitteesta toiseen joko johtimia pitkin tai säteilemällä. Lentokoneen nousun ja laskun vaikutuksista en löytänyt tietoja.

Nykyään pyritään kehittämään laitteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC, electromagnetic compatibility). Tarkoitus on saada laitteet eri käyttöympäristöissä keskenään yhteensopiviksi.

Lähteitä:
http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_compatibility
http://www.tukes.fi/sahkoisissa_merkeissa/emc.htm

Kommentit (0)

Vastauksesi