Miksi Afrikkaan ei rakenneta toimivaa vesijohto verkostoa

Miksi Afrikkaan ei rakenneta toimivaa vesijohto verkostoa

Kehitysapuhan on kymmeniä Miljardeja, miten isolle alalle saa vesijohtoverkoston 1 miljardilla

Vastaus

”Kehitysapu eli kehitysyhteistyö on julkisista varoista annettavaa tukea tai lainaa, jonka tarkoituksena on edistää taloudellista kehitystä ja hyvinvointia kehitysmaissa. Erona kriisiapuun tai humanitaariseen apuun on se, että kehitysavulla pyritään parantamaan avunsaajamaan olosuhteita pitkällä aikavälillä, kun taas kriisiapu lievittää hetkellistä hätää. Avun muotoja ovat esimerkiksi infrastruktuurin (tiet, rakennukset, vedenjakelujärjestelmä, sähkö, viestintäyhteydet), peruspalveluiden (koulutus ja terveydenhuolto) sekä paikallishallinnon tukeminen ohjelmilla tai projekteilla. Myös humanitaarinen apu esimerkiksi konfliktin, epidemian tai luonnonkatastrofin aiheuttamassa hätätilanteessa on yksi kehitysavun muoto. Kehitysyhteistyön päätavoite on äärimmäisen köyhyyden kitkeminen.” Wikipedia

Afrikan vesiongelmat johtuvat ennen kaikkea ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista vesitalouteen, vaikka suuri syy infrastruktuurin puutteeseen on taloudellisten resurssien niukkuus. Ennusteiden mukaan 25 Afrikan maata kärsii vesipulasta tai veden niukkuudesta 20-30 tulevan vuoden aikana. Vakavia vedensaannin vaikeuksia on vuonna 2025 n. 150 miljoonalla afrikkalaisella.

Sateiden väheneminen lisää aavikoitumista ja pahentaa juomaveden saatavuutta, koska joet kuivuvat entistä nopeammin.

Suuren Viktoriajärven pinnan lasku on vaikuttanut Ugandan, Kenian ja Tansanian vesihuoltoon ja veden käyttöön energianlähteenä 2000-luvulla.

Etelä-Afrikassa on ryhdytty vesiongelmien takia parantamaan väestön perusvesihuoltoa ja sanitaaio-oloja, mutta esim. vakavista talousvaikeuksista kärsivässä Zimbabwessa pitkittynyt kuivuus on kärjistänyt poliittista ja taloudellista kriisiä.

Kehitysavun miljardit suuntautuvat moniin kohteisiin, joten raha on hajautettu erilaisiin hankkeisiin, eikä vesiongelmien syitä ole pystytty ratkaisemaan. Vaikka vesijohtoverkosto kyettäisiinkin kehitysapurahoin rakentamaan, toimivan vesihuollon ylläpitäminen pitkällä aikavälillä on köyhillä alueilla vaikeaa.

Esimerkiksi Kirkon ulkomaanapu rakentaa kaivoja Afrikan köyhille alueille. Kaivon tai kastelukanavan hinnat vaihtelevat 1000 eurosta useaan tuhanteen riippuen vesilähteen syvyydestä.

Maaseudulta puuttuvaa vesijohtoverkkoa tuskin miljardilla pystytään rakentamaan, koska olosuhteista puuttuu normaali infrastruktuuri. Kaupunkialueilla ongelma on väestönkasvu ja sen luomat paineet vesihuollolle.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi