Miksi 1809 valtiopäivät pidettiin nimenomaan Porvoossa?

Miksi 1809 valtiopäivät pidettiin nimenomaan Porvoossa?

Miksi 1809 valtiopäivät pidettiin nimenomaan Porvoossa? Oliko keisari Aleksanteri I määrännyt ne sinne? Kun kerta nuo valtiopäivät pidettiin Porvoossa, niin miksi Porvoota ei määrätty Suomen pääkaupungiksi, vaan Helsinki sai sen? Porvoolla on pitempi historia kuin Helsingillä.

Oliko Porvoon kohdalla, Porvoonjoen suulla, ollut muinaissuomalaisten aikana kauppapaikka, jonne tultiin Porvoonjokea pitkin Hämeestä?

Vastaus

Valtiopäivien pitopaikaksi ehdotettiin aluksi Turkua, mutta sen sijainti koettiin liian läheiseksi Ruotsin kanssa. Loviisa ja Porvoo nousivat esille Pietarin läheisyyden vuoksi. Porvoolla oli kuitenkin hiippakunta-ja lukiokaupunkina paremmat edellytykset saada kaikki osallistujat mahtumaan.
Helsinki oli osin tuhoutunut Suomen sodan aikana, joten sen jälleenrakentaminen tuli ajankohtaiseksi. Kreivi Gustaf Mauritz Armfelt esitti vuonna 1811 keisari Aleksanterille Helsinkiä pääkaupungiksi ja seuraavana vuonna keisari hyväksyi pääkaupungin siirron Turusta Helsinkiin.
Keskiajalla Turusta, Viipurista, Naantalista, Raumasta ja Porvoosta tuli hallitsijan antamalla perustamisasiakirjalla tärkeitä kauppapaikkoja. 1700-luvulla perustettu Kuninkaantie Turusta Viipurin kulki myös Porvoon kautta ja siten ihmiset ja tavarat liikkuivat helpommin. Porvoonjoesta kauppareittinä löytyy tietoa seuraavalla sivustolla
http://koti.welho.com/hhaven/Kuvagalleria/Kuvagalleria.htm

Lähteet: Eepos: Suomen historian käsikirja (WSOY 2003)
Päiviö Tommila: Suomen autonomian synty 1808-1809 ( Edita 2008)
Henrika Tandefelt: Porvoo 1809: Juhlamenoja ja tanssiaisia (Suomalaisen kirjallisuu-den seura 2009)

Kirjojen saatavuustiedot osoitteessa http://www.helmet.fi/

Kommentit (0)

Vastauksesi