Miksei lähivettä?

Miksei lähivettä?

Yleisesti ottaen elintarviketuotannossa kannustetaan nykyisin suosimaan lähituotantoa. Miksi juomaveden osalta suuntaus on päinvastainen?
Miksi ihmiset, joilla on oma kaivo ja oma lähipuhdistusjärjestelmä, lähes pakotetaan siirtymään järjestelmään, jossa juomavesi tulee putkia pitkin jostain kilometrien päästä, wc-vedet sekoitetaan surutta harmaavesiin ja lähetetään taas putkia pitkin johonkin kilometrien päähän puhdistettavaksi?

Vastaus
16.09.201911:03
79884
13

Koska jokaisella ei ole omaa kaivoa eikä nykyihminen jaksa hakea vettä vesipostista, kaupunki/kunta joutuu rakentamaan vesijohtoverkoston tiheään asutuille alueille. Jotta rakennus- ja ylläpitokustannukset voidaan minimoida, kaikki alueen asukkaat "pakotetaan" liittymään verkostoon. Harvaanasutuilla alueilla talokohtaiset kaivot ovat yleisiä ja "sallittuja", mutta sielläkin moni haluaa liittyä kunnan vesijohtoverkostoon toimitusvarmuuden vuoksi (esim tämän sykyn ja tulevan talven kaivojen kuivumiset varsinkin Keski-Suomessa). Myös veden laatua (esim kriisitilanteissa, laskeumat) voidaan keskitetyissä järjestelmissä valvoa helpommin kuin kymmenistätuhansista kaivoista. Ja normaalitilanteissakin vesi puhdistetaan vesilaitoksissa tiettyjen standardien mukaiseksi.

Suunnilleen samat syyt viemäreissäkin: on käytännöllisempää, tehokkaampaa ja turvallisempaa (ympäristölle) kerätä tiheään asuituilta alueilta jätevedet yhteen tehokkaaseen ja mahdollisimman ympäristöystävälliseen jätevesienkäsittelylaitokseen, jonka suorituskykyä voidaan valvoa keskitetysti, sen sijaan että joka talossa olisi oma jätevesien käsittely sillä tehokkuudella ja valvonnalla mitä kukin sattuisi harrastamaan. Myöskään pienet kaupunkitontit eivät mahdollista riittävän isojen imeytyskenttien tekoa. Haja-asutusalueilla tämäkin on yleensä toisinpäin, kullakin oma imeytyskenttä tai tyhjennettävä keräystankkki.

Kommentit (0)

Vastauksesi