Mikäli mitä todennäköisemmin on tapahtunut rahallinen petos niin voiko...

Mikäli mitä todennäköisemmin on tapahtunut rahallinen petos niin voiko...

Mikäli mitä todennäköisemmin on tapahtunut rahallinen petos niin voiko "ulkopuolinen" tästä tehdä rikosilmoitusen vai onko ainoastaan petoksen uhriksi joutunut oikeutettu tähän?

Vastaus

Kun ainoastaan rikoksen uhrin rangaistusvaatimus rikoksen tekijälle johtaa esitutkinnan aloittamiseen, puhutaan asianomistajarikoksesta. Tällöin vain asianomistajan tekemä rikosilmoitus rangaistusvaatimuksineen johtaa toimenpiteisiin. Asianomistajarikokset ovat kokonaisuudessaan arvioituna vähäisiä.

Rikosnimikkeenä petos ei ole asianomistajarikos, joten muunkin henkilön kuin rikoksen uhrin tekemä rikosilmoitus voi johtaa esitutkintaan. Ainoastaan lievä kavallus, joka määritellään Rikoslain 28 luvun pykälässä 6, on asianomistajarikos.

Esitutkintaviranomainen (poliisi) päättää tutkinnan aloittamisesta tai aloittamatta jättämisestä. Kummassakin tapauksessa rikosilmoituksen tekijä tai asianomistaja saa asiasta tiedon.

LÄHTEET

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001?search%5Btype%5D=...

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870449?search%5Btype%5D=pik...

http://www.sovittelutoiminta.fi/index.phtml?s=36

Kommentit (0)

Vastauksesi