Mikäli kätellessä toinen sanoo vain sukunimensä ja on ylempi arvoinen, pitääkö häntä teititellä?

Mikäli kätellessä toinen sanoo vain sukunimensä ja on ylempi arvoinen, pitääkö häntä teititellä?

Vastaus

Yksiselitteistä ohjettä sinuttelusta tai teitittelystä ei voida antaa. Puhuttelukäytännöt muuttuvat koko ajan. Sinuttelu yleistyi Suomessa 1970-luvulla, mutta Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen mukaan asiakaspalvelutilanteissa teitittely on Suomessa lisääntynyt viime aikoina. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen vuonna 2015 julkaisema kirja Saako sinutella vai täytyykö teititellä antanee neuvoja myös kysymyksessä olevan kaltaiseen tilanteeseen. Kirjan saatavuustiedot kirjastosta löytyvät linkistä.

Kommentit (0)

Vastauksesi