Mikähän on suositeltu hormin koko Kotiliesi 30 hellauunille, valmistaja on...

Mikähän on suositeltu hormin koko Kotiliesi 30 hellauunille, valmistaja on...

Vastaus

Suomen rakentamismääräyskokoelmasta E3 (1988) löytyy ohjeet: Pienet savuhormit http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=377177&lan=FI#a4

3.3. Taloustulisijojen savuhormin koko
"Elleivät paikalliset luonnonolosuhteet, piipun korkeus, tulisijan rakenne tai vastaavanlaiset syyt edellytä muuta, yhdistetään muuratut tulisijat yleensä puolen kiven hormiin. Pienet lämmitysuunit sekä lidet toimivat hyvin puolen kiven hormilla. Takkauuneille, kookkaimille lämmitysuuneille ja leivinuuneille, joissa voidaan kerralla polttaa 5-10 kg halkoja, on koko kiven hormi sopiva.

Avotakan tai muun avoimen tulisijan savuhormin pienin poikkipinta-ala on yleensä 300 cm2 ja muurattuna vähintään kiven hormi."

Kommentit (0)

Vastauksesi