Mikähän on ja miten se toimii tuossa kiväärin kiikarissa oleva...

Mikähän on ja miten se toimii tuossa kiväärin kiikarissa oleva...

Vastaus

Parallaksilla tarkoitetaan osumapisteen liikkumista tähtäävän silmän liikkeestä riippuen, eli maalipiste ja ristikko eivät ole samassa polttopisteessä. Jos tähtääjän silmä ei ole tarkalleen osumapisteen ja kiikaripisteen muodostamalla optisella akselilla, syntyy parallaksivirhe, ts. optinen akseli ja visualinen akseli ovat hieman erillään toisistaan. ”Parallaksivapaa” tarkoittaa valmistusvaiheessa tehtyä tehdasasetusta, jossa tietyllä etäisyydellä parallaksivirhettä ei esiinny (yleensä 100 m:n kohdalla). Parallaksivapaalla etäisyydellä kohteen kuva osuu samalle tasolle tähtäinristikon kanssa. Toisin sanoen ampuja tähtää oikein 100 m:n päähän vaikka silmä olisikin hieman sivussa tähtäimen keskiakselilta eli optiselta akselilta. Jos tähtääjä katsoo aivan suoraan tähtäimen läpi, parallaksivirhettä ei synny millään etäisyydellä. Käytännössä parallaksivirheen merkitys jää normaaleilla ampumaetäisyyksillä niin vähäiseksi, ettei sillä ole merkitystä. Sen sijaan lyhyillä ja pitkillä matkoilla parallaksin merkitys kasvaa.

Kiikaritähtäimet voidaan säätää halutulle matkalle, mutta se on tarkkuutta vaativa toimenpide. Mikäli ammutaan usein eri matkoille, on viisasta hankkia sellainen malli, jossa on parallaksisäätörengas.

Parallaksisäädöllä siirretään parallaksivapaata kohtaa tarpeen mukaan, jolloin valitulla etäisyydellä ei haittaa, vaikka silmä ei olisikaan tarkasti optisella akselilla. - Käytännössä kiikaritähtäintä valittaessa ja asennettaessa (ja asetta valitessa) kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että silmä asettuu luontevasti oikein kiikaritähtäimen suhteen, kun ase viedään poskelle.

Parallaksisäädöstä tarkemmin:
http://www.nexet.fi/index.php?page=8705bed3b10309eef26e57fc035ebed
http://www.finscoop.fi/mets_opt.htm
http://www.hjorth.fi/faktat/kiikaritietoa.php
http://www.larrywillis.com/tip015.html

Kommentit (0)

Vastauksesi