Mikä on vastasyntyneelle annettavan ''hammasrahan'' merkitys? Onko tapa...

Mikä on vastasyntyneelle annettavan ''hammasrahan'' merkitys? Onko tapa...

Vastaus

Tiedustelimme asiaa Kansanrunousarkistosta.

Hammasrahan on uskottu ennustavan tai suorastaan tuottavan lapselle (ja hänen vanhemmilleen) onnea, menestystä ja varallisuutta. Samalla sen ja monien muiden lahjojen tuonti on osoittanut, että tuoja tahtoo lapselle hyvää, ja näin tuoja on samalla varmistellut oman onnensa säilymistä. Hammasrahan anto saatetaan yhdistää vastasyntyneen "rotinoihin", nimenantoon tai ensimmäisen hampaan puhkemaiseen. Uskomuksellinen puoli on nykyään taka-alalla, ja hammasrahan anto - sikäli kuin se tunnetaan - on lähinnä leikkisä tapa. Rahan voivat antaa omaiset, sukulaiset tai kummit.

Hammasrahasta on kirjoittanut mm. A. V. Forsman artikkelissaan "Tutkimuksia Suomen Kansan Persoonallisen nimistön alalla I" (Suomi n:o 10, SKS 1894). Siinä hän toteaa, että kun lapsi alkaa saada ensimmäiset hampaansa, on ainakin Inkerissä ja Karjalassa annettu n.s. hammasraha. Forsmanin mukaan "tapa taitaa olla ikivanha, ainakin on tuo lahja miltei samannimisenä tunnettu ei ainoastaan heimolaistemme, virolaisten ja lappalaisten, vaan myöskin vierasten naapurikansain, skandinaavilaisten ja lättiläisten käytännöstä".

Hampaat ovat hyvin tärkeät sekä suomalaisten että muiden kansojen perinteessä: tietäjällä on oltava ehjät hampaat, unessa hampaan putoaminen merkitsee kuolemaa jne. Nykyäänkin ihmiset mielellään juttelevat hampaistaan ja niiden hoidosta. Raha on myös tärkeää, ja entisaikojen hammasrahan tehoa (ja sen antajan statusta) saatettiin arvottaa metallin arvon mukaan.

Kaikkein tärkein on tietenkin lapsi, ja pienokaiseen liittyvä lahjananto- ja muu kulttuuri on hyvin rikasta eri kulttuureissa.

Kommentit (0)

Vastauksesi