Mikä on uskovien ja ateistien suhde maailmassa ja miten se on kehittynyt...

Mikä on uskovien ja ateistien suhde maailmassa ja miten se on kehittynyt...

Mikä on uskovien ja ateistien suhde maailmassa ja miten se on kehittynyt viimeisen 2000 vuoden aikana?

Vastaus

Oletan, että tarkoitat tässä lukumääräsuhdetta eli että kysyt, montako prosenttia maailman väestöstä on ja on ollut uskovia ja montako ateisteja. Valitettavasti kysymykseen on melko mahdoton vastata. Ensinnäkin tarkkaa tilastointia eri uskontojen kannattajista ei juurikaan ole saatavilla: korkeintaan on löydettävissä maakohtaisia arvioita joidenkin pääuskontoryhmien kannattajakunnista. Lisäksi arvioidenkin pohjana ovat useimmiten vain uskontokuntien tiedot omista jäsenistään, ja erityisesti uskontokuntiin kuulumattomia ei kaikissa maissa edes tilastoida. Uskontokuntaan nimellisesti kuuluva ihminen ei edes välttämättä kannata tämän uskonnon oppeja, kun taas uskontokuntaan kuulumaton ihminen saattaa päinvastoin uskoa hyvinkin jonkinlaiseen uskontoon ja esimerkiksi jumalan olemassaoloon.

Lisäksi kysymystä hankaloittaa ateismi- ja ateisti-käsitteiden monimerkityksisyys. Historian saatossa ateismilla on tarkoitettu kaikenlaista, ja etenkin aikaisemmin ateismi on ollut eräänlainen yleinen pilkkanimi jokaiselle, joka uskoi hieman eri tavalla kuin itse: esimerkiksi antiikin Roomassa saatettiin kristittyjä kutsua ateisteiksi, koska nämä eivät uskoneet perinteisiin jumaliin, ja vastaavasti filosofi Spinozaa kutsuttiin 1800-luvulle asti ateistiksi, koska hän samaisti jumalan ja maailman.

Nykyisinkin sanoilla "ateismi" ja "ateisti" voi viitata ainakin kahteen eri asiaan. Ensimmäisen näkemyksen mukaan ateismi on oppi, jonka mukaan mitään jumalia ei ole olemassa, ja ateistit ovat henkilöitä, jotka uskovat tähän oppiin. Toisen näkemyksen mukaan taas ateisti on henkilö, joka ei usko mihinkään jumalaan (muttei välttämättä usko myöskään jumalien olemassaolemattomuuteen), ja ateismi vastaavasti elämäntapa, johon kuuluu se, että mihinkään jumalaan ei uskota. Ateisti ensimmäisessä mielessä on aina myös ateisti toisessa mielessä, mutta toisinpäin asia ei välttämättä päde.

Vaikka ateismi-sanan merkityksestä päästäisiinkin yksimielisyyteen, ongelmat eivät loppuisi siihen. Voimme nimittäin tilastoida toisaalta ihmisten aktuaalisia uskomuksia tai uskomusten puutteita, toisaalta sitä, mihin uskontoihin tai elämänkatsomuksiin ihmiset samastuvat. Näiden kysymysten välillä on suurempi ero kuin ensi näkemältä saattaisi luulla. Esimerkiksi 2008 Yhdysvalloissa järjestetyssä tutkimuksessa vain 0,7 % identifioi itsensä ateistiksi; toisaalta saman tutkimuksen mukaan 2,3 % uskoi, ettei mitään jumalaa ollut olemassa, 4,3 % ei katsonut asiaa voitavan tietää ja 5,7 % ei ollut varmoja - yhden määritelmän mukaan tässä siis olisi jo 12,3 % ateisteja.

Lisäksi uskonnollisuuden ja ateismin jyrkkä kahtiajakokin voidaan kyseenalaistaa. Uskonnollisuus ei välttämättä kytkeydy uskoon jumalan olemassaolosta: esimerkiksi jotkin buddhalaisuuden suunnat ovat ateistisia, vaikka ne voidaan hyvin lukea uskonnoiksi - luonnehtiihan niitä vaikkapa usko jälleensyntymään.

Toisaalta vahvan ateismin ja vahvan teismin väliltä löytyy kaikenlaista muutakin mielenkiintoista. On esimerkiksi panteistejä, jotka samaistavat jumalan ja maailman, deistejä, jotka uskovat jumalan luoneen maailman, mutta jättäneen sen sitten oman onnensa nojaan, agnostikkoja, joiden mielestä jumalan olemassaolosta ei pysty sanomaan mitään varmaa, apateistejä, joita voisi kuvata sanoilla "yks hailee, onko jumalia olemassa" - ja kaikkien luokittelujen lisäksi aina niitäkin, jotka eivät halua identifioitua mihinkään ryhmään.

Jos nyt jotain lukuja sitten haluaa esittää, löysin arvion, että maailmassa olisi tällä hetkellä 500-750 miljoonaa ihmistä, jotka ovat ateisteja sanan laajemmassa mielessä eli jotka eivät usko jumalaan (vaikkeivät välttämättä usko jumalan olemassaolemattomuuteenkaan). Ateistit ovat eittämättä jakautuneet maailmalle melko epätasaisesti: suurin osa länsimaihin.

Lähteet:
Vuosikerta' 07. Maailmantilasto.
http://www.religioustolerance.org/atheist.htm
http://www.religioustolerance.org/atheist1.htm
http://www.americanreligionsurvey-aris.org/
http://www.investigatingatheism.info/demographics.html

Kommentit (0)

Vastauksesi