Mikä on tiilirakenuksen käyttöikä? Jos esim.

Mikä on tiilirakenuksen käyttöikä? Jos esim.

Mikä on tiilirakenuksen käyttöikä? Jos esim. kyseessä on 60-luvulla rakennettu (täys)tiilitalo, niin miten kauan sen voi olettaa kestävän Suomen ilmastossa? Kuinka vanhoja ovat vanhimmat tiilirakennukset?

2 vastausta

Museoviraston sivuilta löytyy laaja sivusto aiheena tiilen historia Suomessa. Varhaisia tiilirakenteita Suomessa ovat mm. Ahvenanmaan kirkot kuten Hammarlandin ja Jomalan kirkot sekä Turun tuomiokirkko ja Raaseporin ja Hämeenlinnan linnat.
Eli tiili on hyvin kestävää materiaalia.
Katso lisää
http://www.nba.fi/tiili/suomeen.htm

Kommentit (0)
08.04.202118:44
26838
3

Kirjaston vastauksen historiaa koskeva osuus sisälsi jo kirjoittamisaikanaan (2008) kovin vanhentunutta tietoa.

Nyttemmin varhaisesta tiilen käytöstä Suomessa on saatu kokonaan uudenlaista tietoa, kun kesällä 2020 Turun yliopiston arkeologian oppiaineessa  tarkastettiin  tutkija Tanja Ratilaisen väitöskirja Early brick use and brick building in mainland Finland: contribution of Koroinen, Early Phases of Turku project and Holy Cross Church of Hattula. Seuraavassa referoin lyhyesti Ratilaisen keskeisimpiä tutkimustuloksia:

Suomen kirkon varhaisimmassa tunnetussa keskuspaikassa, Koroisissa Aura- ja Vähäjokien välisessä niemessä alettiin tiiltä käyttää varhaisimmin, nimittäin 1200-luvun  jälkipuoliskolla. Tämän ajankohdan tiilirakennelmia paikalla olivat tiilinen hypokaustiuuni ja sen edustalla hirsirakennuksen tiililattia. Niemellä sijainneen puisen piispankirkossa sijaitsi Ratilaisen mukaan todennäköisesti tiilinen alttari. Ilmeisesti 1300-luvun toisella puoliskolla Koroisten niemen rantaan "piispan palatsiksi" (?) rakennettu tiilitalo oli yksi Suomen vanhimmista ellei jopa vanhin tiilirakennus.

Varhainen Turku - tutkimushankkeen (kaivaukset nykyisen tuomiokirkon ympärillä vuosina 2005 -  2006) tulokset osoittivat, että Turun kaupunki on perustettu todennäköisimmin aivan 1300-luvun alussa. Heti kaupungin perustamisen jälkeen, siis 1300-luvun alussa, tiiltä käytettiin puurakennusten lattioissa ja tulisijoissa. Tanja Ratilainen katsoo tämän viittaavan siihen, että tiili rakennusmateriaalina oli myös muiden kuin kirkon saatavilla ja että kaupungissa on näihin aikoihin todennäköisesti käynnistetty suuri tiilirakennushanke, Turun tuomiokirkon rakentaminen. Hieman epäselväksi jäävän tulkinnan mukaan (Ratilaisen yleisöluento)  tämän ei kuitenkaan välttämättä tarvitse tarkoittaa nykyisin paikalla kohoavan katedraalin rakentamisen aloittamista. Ratilainen myöntää toisaalta, että kaivauksissa varhaisiin lattioihin käytetyt tiilet voivat olla myös tuontitiiliä.

1400-luvulla Turussa rakennettiin sitten jo kokonaisia kaupunkitaloja tiilestä.

Joka tapauksessa Ratilaisen mukaan "tiilirakentaminen Suomessa oli siis varhaisempaa, runsaampaa ja monipuolisempaa kuin mitä tähän asti on ajateltu".

Mainittakoon vielä, että ajoitukset Tanja Ratilaisen tutkimuksessa perustuvat pääosin tarkkoihin luonnontieteellisiin ajoitusmenetelmiin.

Kommentit (0)

Vastauksesi