Mikä on tavallisen vesijohdon paine ja virtaus?

Mikä on tavallisen vesijohdon paine ja virtaus?

Vastaus

Hei,

pahoittelut vastauksen viivästymisestä. HSY:n vesihuoltoyksiköstä kerrotiin, että kumpaankaanei ole yhtä oikeaa lukua. Painetaso yleisissä vesijohdoissa vaihtelee alueittain ja riippuu mm. korkeusasemasta. Tavallisesti paine on välillä 3-5 bar. Virtaama riippuu putken halkaisijasta. Veden virtausnopeus putkissa on tavallisesti 0,5 - 1 m/s, josta virtaama tulee edelleen poikkipinta-alan mukaan.

Kommentit (0)

Vastauksesi