Mikä tarkalleen oli se Yrjö Kallisen elämässä tärkeäksi muodostunut...

Mikä tarkalleen oli se Yrjö Kallisen elämässä tärkeäksi muodostunut...

Mikä tarkalleen oli se Yrjö Kallisen elämässä tärkeäksi muodostunut kohtaaminen, joka tapahtui jollain niityllä? Muistelen,että häntä käveli vastaan työmies, sanoja ei vaihdettu, mutta katseet kohtasivat ja Kalliselle "tapahtui" jotakin merkittävää tässä tilanteessa. Haluaisin tietää tarkempia yksityiskohtia. Onko hän itse kirjoittanut tästä kokemuksesta jossain/ onko siitä kenties kerrottu jossain radio-ohjelmassa?

Vastaus

Matti Salmisen kirjoittamassa elämänkerrassa "Yrjö Kallisen elämä ja totuus" on luku Kallisen mystisistä kokemuksista. Siinä siteerataan Elonpyörä-lehden numerossa 1-2/1969 Yrjö Kallisen itsensä kuvaamaa kohtaamista Kontinkankaalla. Hän kohtasi sunnuntaiaamuna kävelyllään työasuun pukeutuneen miehen, jonka hän oletti menevän sunnuntaityövuoroon. Kun mies oli muutaman metrin päässä, Kallinen katsoi miestä silmiin ja tällöin hän koki 'valaistumisen', kuin salaman iskun. Hän näki tässä miehessä "jumalaisen mysteerin", kävelevän ihmeen, olennon, jolla oli fyysisen olemuksen lisäksi tajunta. "Ihme oli siinä, että oli jotakin ja että siinä olevaisessa oli tajunta."

Kokemus oli Kalliselle niin merkittävä, ettei hän koskaan unohtanut tuon kohtaamisen vaikutusta. Hän pystyi palauttamaan sen mieleensä muidenkin ihmisten kohdalla ja näkemään heidät samanlaisina jumalaisina ihmeinä. Kokemuksestaan Kallinen päätteli, että on olemassa ihmisiä, jotka elävät jatkuvasti tällaisessa selvännäköisyyden tilassa. Hän halusi myös itse tavoitella samanlaista 'hereillä oloa' omassa elämässään. Kallisen mukaan muutos lähtee yksilön omasta tietoisuudesta, kun hän tajuaa olevansa unessa ja haluaa herätä siitä. Tällöin ihmisesta tulee tietoinen, ympäröivää maailmaa ja omaa elämäänsä valppaasti havainnoiva. Kallinen korosti myös myötäelämisen, empatian, merkitystä ihmisten välisissä kohtaamisissa. Hän oli aikansa globaalisti ajatteleva ihminen, joka karsasti esimerkiksi isänmaallisuuden ja sotasankaruuden nostattamia tunteita: jakoa meihin ja toisiin. Hänen mukaansa kaikkien ihmisten tulisi tuntea yhteenkuuluvaisuutta, kansasta ja rodusta riippumatta.

Kallinen on ammentanut ajattelunsa aineksia monista lähteistä, erityisesti itämaisista uskonnoista, joissa mietiskely ja tietoisuuden harjaannuttaminen on keskeistä. Kallinen oli tutustunut laajasti myös länsimaiseen syvyyspsykologiaan, filosofiaan ja teosofiaan. Hän yhdisteli ajattelussaan kaikkia näitä aineksia.

Matti Salminen toteaa kirjassaan, että Kontinkankaan ihme ja muutkin Kallisen valaistumiskokemukset olivat uskonnollisia tai eksistentiaalisia kokemuksia, joille Kallinen oli herkistynyt luettuaan vuosikausia itämaista ja länsimaista filosofiaa sekä teosofista kirjallisuutta.

"Elämmekö unessa" on Hilkka Pietilän tekemä kuuluisa haastattelu Yrjö Kallisesta vuodelta 1971 ja se on katsottavissa Ylen Elävässä Arkistossa. Haastattelu osoittaa kuinka aikaansa edellä Yrjö Kallisen ajattelu oli ja kuinka ajankohtaista edelleen.
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/elammeko_unessa_15455.html#media=1...

Lähteet:

Kallinen, Yrjö: Elämmekö unessa. Helsinki: Tammi, 1971.
http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1327763__Sel%C3%A4mmek%C3%B...

Salminen Matti: Yrjö Kallisen elämä ja totuus. Helsinki: Like: Suomen Rauhanpuolustajat, 2011.
http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1988718__Syrj%C3%B6+kallise...

http://www.demari.fi/uutispaiva-demari/kulttuuri/kirjallisuus/1595-yrjo-...

http://www.sivistys.net/nakokulmat/annelin_kirjoissa/yrjo_kallinen_ja_si...

http://www.teosofia.net/muut/kallinen-ajatuksia.htm

Kommentit (0)

Vastauksesi