Mikä on Suomessa elävistä perhosista suurin ja mikä pienin?

Mikä on Suomessa elävistä perhosista suurin ja mikä pienin?

Vastaus

Jos puhutaan siipivälin pituudesta niin suurin lienee Sireenikiitäjä (Spinx ligustri). Melko harvinaisen Etelä-Suomessa elävän perhosen siipiväli voi olla lähes 12 senttiä. Haapaperhonen on myös näyttävä kooltaan. Naaraspuolinen yksilö voi olla siipiväliltään yli 8 senttiä.
Näitä vielä suurempi on Pääkallokiitäjä (siipiväli 9-13 cm), mutta laji ei esiinny Suomessa vakinaisesti, vaan täällä tavattavat yksilöt ovat vaeltajia.
Lähteet: Suomen luonto; perhoset (Weilin + Göös, 1996)
Perhoset, toim. Seppo Parkkinen (WSOY, 2002)
Suomen päiväperhoset (Kirjayhtymä, 1990)
http://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4%C3%A4kallokiit%C3%A4j%C3%A4

Pienin perhosemme on kääpiökoiden heimoon kuuluva Stigmella magdalenae, jonka siipien kärkiväli on vain 1,5-2 mm.
http://www.hyva-arki.fi/perhot.htm
http://www.compuline.fi/ComDocs/Suomi/uushlp/html/fin-4184.htm

Kommentit (0)

Vastauksesi