Mikä on Suomen vanhin rakennus?

Mikä on Suomen vanhin rakennus?

2 vastausta

Suomen vanhimpana rakennuksena voidaan pitää Jomalan kirkkoa Ahvenanmaalla. Sitä alettiin tiettävästi rakentaa 1260-luvulla. Keskiajan rakennusten ajoittaminen ei ole aivan ongelmatonta, asiakirjoja ja muita lähteitä on hyvin vähän. Varhaisia puisia kirkkoja tai muita rakennuksia ei ole meidän päiviimme asti säilynyt. Kivikirkkojen ja -linnojen rakentaminen kesti vuosikymmeniä tai -satoja. Ahvenanmaan kirkoista myös Saltvikin, Sundin, Lemlandin ja Hammarlandin kirkkoja alettiin rakentaa 1200-luvun puolella. Samoihin aikoihin tehtiin manner-Suomen varhaisimmat kirkot: Nousiainen, Turun tuomiokirkko (suurennettu myöhemmin) ja Mynämäki.

Jomalan kirkon kuva: http://fi.wikipedia.org/wiki/Kuva:Jomala_church.jpg

Turun linnan perustamisvuodeksi on tapana ilmoittaa 1280. Tällöin aloitettu "linna" oli todennäköisesti nykyisen linnan paikalla ollut linnaleiri, jossa oli portit neljään suuntaan. Linnamaisen muodon se sai 1300-luvun aikana, kun muureja korotettiin ja kolme porteista muurattiin umpeen. Myös Hämeen linnan varhaisimmat osat (ns. linnaleiri) olivat olemassa jo 1200-luvun lopulla.

Kartanoista vanhimpia ovat Kankainen (vanhimmat osat mahd. 1400-luvun lopulta). Muita 1500-luvun kartanoita ovat Sjundby, Vuorentaka ja Karuna. Nämä kaikki ovat yhä asuinkäytössä.

Pyhän Henrikin saarnahuone Kokemäellä taas lienee Suomen vanhin säilynyt puurakennus. Saarnahuoneen hirsistä osa on ajoitettu dendrokronologisin tutkimuksin, vanhin hirsi on vuosilustojen mukaan veistetty vuosina 1472–1475 kaadetusta puusta. Tämän ei kuitenkaan tarvitse olla rakennuksen vanhin hirsi, sillä kaikkia ei saatu ajoitettua. Saarnahuone voikin olla satoja vuosia vanhempi, sillä hirsiä lienee vaihdettu useaan kertaan, ajoitetuistakin hirsistä osa oli 1500- ja 1600-luvuilta.

Lähteet:
Turun linna (Turun kaupungin historiallinen museo, 1980)
Santakari: Keskiajan kivikirkot (Otava, 1979)
Dahl-Gardberg: Suomen kartanoita (Otava, 1989)
Gardberg-Welin: Suomen keskiaikaiset linnat (Otava, 2000)
Web-Facta
http://www.nba.fi/fi/mjhkohteetsatakunta
http://www.nba.fi/fi/museot

Kommentit (0)
10.06.201915:35
30507
50

Nykyisen Suomen mahdollisesti vanhin (säilynyt) rakennus, Ahvenanmaalla sijaitseva Jomalan kirkko, rakennettiin dendrokronologisen eli puulustoajoituksen mukaan noin vuosina 1275 - 1285.

Kirjaston vastauksen maininta Manner-Suomen varhaisimmista kirkoista edustaa vanhentunutta käsitystä. Nykyään yleisimmän käsityksen mukaan kivistä tuomiokirkkoa  alettiiin rakentaa Turkuun vasta 1300-luvun jälkipuoliskolla (Drake) tai jopa 1400-luvun alussa (Hiekkanen). Sitä ennen Unikankareella sijaitsi tämän tulkintalinjan mukaan puukirkko.

Kirjaston vastauksessa kovin varhaiseksi ajoitettu Nousiaisten kirkko on Hiekkasen mukaan "rakennettu 1400-luvulla samaan aikaan kuin useimmat muut lounais- ja etelärannikon keskiaikaisista kirkoista", samaten Mynämäen kirkko.

Vanhimpien maallisten rakennusten eli linnojen ajoituksessa on nyttemmin luovuttu tarkoista aikamääreistä. Nykykäsityksen mukaan sekä Turun, Hämeen että Viipurin linnat ovat kaikki suunnilleen samaikäisiä eli niiden rakentaminen alkoi 1200-luvun jälkipuoliskolla, kun Ruotsin kruunu alkoi pystyttää tukikohtia Suomeen. (Viipurin linnan perustamisvuosi, 1293, luonnollisesti tunnetaan.)

***

Georg Haggrén et alia: Muinaisuutemme jäljet. Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle. Gaudeamus 2015.

Markus Hiekkanen: Suomen keskiajan kivikirkot. SKS 2007.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi