Mikä on suomen kielessäkin esiintyvä "-lti"-pääte.

Mikä on suomen kielessäkin esiintyvä "-lti"-pääte.

Mikä on suomen kielessäkin esiintyvä "-lti"-pääte. Eroaako se jotenkin "-sti"-päätteestä?
(Tarkoitan siis esimerkiksi "viljalti", "viljemmalti", "tarkemmalti".)

Vastaus

Ison suomen kieliopin verkkosivuilta löytyy artikkeli kysymästäsi taivutusmuodosta osoitteesta http://scripta.kotus.fi/visk/sisallys.php?p=377. Johtimella -lti voidaan muodostaa adverbeja, jotka ovat merkitykseltään varsin lähellä -sti-päätteisiä adverbeja. -lti on kuitenkin epäproduktiivinen johdin, joten sitä ei ainakaan periaatteessa käytetä uusien sanojen johtamiseen, ainoastaan tiettyyn vakiintuneeseen muutaman kymmenen sanan joukkoon. -lti-päätteiset adverbit ovat lauseopillisesti adverbiaaleja, jotka ilmaisevat määrää tai tapaa. Niiden kantasanoina olevat adjektiivit ilmaisevat yleensä suhteellista tai mitattavaa ominaisuutta.

Molemmat adverbityypit voivat esiintyä merkitykseltään paljolti synonyymeinä, kuten lauseissa ”Sivele leipäviipaleet ohuelti sinapilla.” ja ”Se on sirote, jota levitetään ohuesti muurahaisten esiintymispaikoille.” Iso suomen kielioppi toteaa kuitenkin, että -lti on usein merkitykseltään konkreettisempi. Esimerkiksi ”paksusti mongertava” kuulostaa luontevalta, kun taas ”paksulti mongertava” ei tunnu varmasti kielikorvan mukaan lainkaan luontevalta. Myös sellaisissa kansasanaltaan epäselvissä johdoksissa kuin ”paljolti” ja ”viljalti” vastaavat -sti-johdokset tuntuvat joko hyvin harvoin käytetyiltä tai sellaisilta, ettei niitä käytetä lainkaan.

Kommentit (0)

Vastauksesi