Mikä suomalaisista puolueista on lähinnä yhdysvaltain republikaanista puouetta...

Mikä suomalaisista puolueista on lähinnä yhdysvaltain republikaanista puouetta...

Vastaus

Kysymykseesi on oikeastaan mahdoton löytää yksiselitteistä vastausta: niin paljon suomalainen puoluejärjestelmä poikkeaa yhdysvaltalaisesta. Hyvin karkeasti voidaan sanoa, että republikaanit ovat Yhdysvaltain konservatiivipuolue ja demokraatit liberaalipuolue. Toisaalta Yhdysvaltoihin ei käytännössä muita puolueita mahdu, joten puolueiden sisällä hajonta on hyvin laaja: sekä demokraatteihin että republikaaneihin mahtuu väkeä Yhdysvaltain poliittisen kentän äärirajoilta keskustaan.

Republikaaneista löytyy ainakin neljä "blokkia": a) häviämässä olevat liberaalimmat republikaanit, b) demokratiaa sotimalla maailmaan levittävät uuskonservatiivit, c) perinteisiä arvoja ja uskontoa ajavat republikaanit sekä suurimpana ryhmittymänä d) heikkoa liittovaltiota ja verojenalennuksia ajavat republikaanit. Vastaavasti demokraateista löytyy ainakin neljä ryhmittymää: a) republikaanien liberaalisuuntaa lähellä olevat konservatiivisemmat demokraatit, b) pieni, mutta äänekäs äärivasemmistolaisten demokraattien ryhmä, c) vanhan polven demokraatit, jotka kannattavat sosiaalisia uudistuksia, mutta ovat arvoiltaan vielä melko konservatiivisia ja suurimpana ryhmänä d) sekä sosiaalisia uudistuksia että arvoliberalismia kannattavat demokraatit.

Suomen poliittisiin puolueisiin vertailua vaikeuttaa lisäksi se, että Yhdysvaltain mittapuulla vasemmistolaiset demokraatit olisivat Suomen mittapuulla vielä melko oikeistolaisia. Ehkäpä varovaisesti arvioiden voisi Suomen puolueista kokoomuksen sanoa olevan Yhdysvaltain demokraatteja lähimpänä: mahtuuhan kokoomuksen kannattajakuntaankin sekä arvoliberaaleja että arvokonservatiivisia ihmisiä. Republikaaneja taas on vielä vaikeampi yhdistää mihinkään suomalaiseen poliittiseen puolueeseen. Republikaanien uskonnollinen siipi ehkä muistuttaa joitakin Suomen kristillisdemokraatteja, kun taas republikaanien liittovaltion kritiikki voi kenties tuoda mieleen perussuomalaisten EU-kritiikin. Toisaalta republikaanien hyvin vahvasti ajamat veronalennukset ja kammo pienintäkin sosiaaliturvaa kohtaan ovat hyvin vastoin minkään suomalaisen puolueen ideologiaa.

Lisää aiheesta:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdysvaltain_republikaaninen_puolue
http://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdysvaltain_demokraattinen_puolue
http://www.democrats.org/
http://www.gop.com/
http://www.nytimes.com/packages/khtml/2006/10/01/weekinreview/20061001_H...

Kommentit (0)

Vastauksesi