Mikä on seksuaalista ahdistelua?

Mikä on seksuaalista ahdistelua?

Kun tossa joku vuosi sitten oli eduskunnassa kysely naisille että onko teitä seksuaallisesti ahdisteltu eduskunnassa niin todella moni sanoi kyllä.

Mutta kun kysyttiin että miten niin vastaukset olivat todella outoja: hississä katseltiin silleen??, mauttomia kalentereita huoneiden seinällä?, sopimattomia vitsejä naisista?

Siis miten noista saa seksuaallista ahdistelua? Ei ihme jos on ahdistelua jos noi on ahdistelua. Eikö Suomessa saa katsella mitä tahansa aivan miten tahansa? Jos siis ei änkeä vessaan tai naisten pukuhuoneeseen.

Eikö oman työhuoneen seinällä saa olla vaikka minkälainen kalenteri? Siis miten se voi olla rikos?

Sopimattomia vitsejä? Kai kaverit saa tauollaan kertoa melkein mitä tahansa toisille? Onko vitsit laittomia nykyään Suomessa?

Onko muutkin lähentelyä koskevat "tutkimukset" Suomessa saman tasoisia?

Vastaus

 

Asia ei todellakaan ole yksinkertainen. Suomen laki ei edes käytä termiä seksuaalinen ahdistelu, vaikka tästä niin kovin paljon puhutaankin. Suomen rikoslaki puhuu seksuaalisesta hyväksikäytöstä, tämän lain perusteella on tuomittu alaisiaan kähmineitä ja lähennelleitä esimiehiä ja työnantajia. Seksuaalinen hyväksikäyttäjä on se  "joka asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa sukupuoliyhteyteen tai ryhtymään muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi ...  henkilön, joka on hänestä erityisen riippuvainen, käyttämällä törkeästi väärin tätä riippuvuussuhdetta tekijästä ". Seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaava teko voi olla esimerkiksi vastenmielinen koskettelu.  Riippuvuussuhde voi olla esimerkiksi esimies-alaissuhde.

 Laki miesten ja naisten tasa-arvosta puhuu sen sijaan seksuaalisesta tai sukupuoleen perustuvasta häirinnästä.  Häirintä on siis tasa-arvorikkomus, joka asettaa sukupuolet eriarvoiseen asemaan työpaikalla. Laki kohdistuu työnantajaan, jolla on velvollisuus huolehtia siitä, että työpaikalla kukaan ei joudu häirityksi tai syrjityksi. Häirintäepäilyjen ei pääasiassa pitäisi päätyä oikeussaliin vaan ne pitäisi hoitaa työpaikalla. Seksuaalinen häirintä on lain mukaan  "sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri".  Jos tällaista työpaikalla tapahtuu eikä työnantaja siihen puutu, lakia on rikottu. Laki ei ole kuitenkaan yksiselitteinen. Eri ihmiset kokevat eri asioita loukkaavina.  Uhkaavaa ilmapiiriä tai sanatonta käytöstä voi olla kovin vaikeaa todistaa jälkeenpäin. Tärkeää kuitenkin on, että laissa ei puhuta teoista vaan käyttäytymisestä.  Häirintää voivat siis olla vaikka seksuaalisväritteiset puheet.

Arkielämässä työpaikoilla tapahtuu kaikenlaista. Huumoria täytyy olla ja huumorintaju on eri ihmisillä erilainen. Joku voi ajattelemattomuuttaan käyttäytyä tavalla, jonka toinen kokee häirinnäksi. Olennaista on tietysti se, että työtoverit ottavat toisensa huomioon ja yrittävät olla loukkaamatta. Sexpo-säätiön toiminnanjohtaja, psykoterapeutti Jussi Nissinen antaa hyvän arkiohjeen : " Normaalissa kanssakäymisessä ihmisen huomatessa loukanneensa toista, pyytää hän anteeksi ja lopettaa toimintansa. Seksuaalisesta häirinnästä on kyse vasta sitten, kun loukkaaja jatkaa epäkunnioittavaa käytöstään toista ihmistä kohtaan”.

Kommentit (0)

Vastauksesi