Mikä on sanan "almanakka" alkuperä?

Mikä on sanan "almanakka" alkuperä?

Vastaus

Almanakka on vuosittain ilmestyvä kirjanen, joka luettelee vuoden päivät ja juhlapäivät sekä antaa ennakkotietoja auringon- ja kuunpimennyksistä, auringon ja kuun noususta ja laskusta ym. Sana almanakka on lainattu suomen kieleen ruotsin sanasta almanacha, mutta ruotsin kieleen se on lainautunut latinan välityksellä kreikan kielestä. Ensi kertaa se on mainittu vuonna 325 erään kirkkoisän tekstissä. Alun perin sana juontuu Egyptissä puhutusta koptin kielestä. Suomalaisena sanana almanakka on ensi kertaa mainittu Raamatussa v. 1642.

Häkkinen, K: Nykysuomen etymologinen sanakirja. WSOY 2004.

Kommentit (0)

Vastauksesi